Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Prezes Protektora rezygnuje. Poszło o dywidendę?

Autor:  Adam Sofuł  |  25-05-2019 08:36
Prezes spółki Protektor Andrzej Filip Wojciechowski złożył rezygnację z pełnionych funkcji w zarządzie ze skutkiem na dzień 31 lipca 2019 roku – poinformowała w piątek spółka w komunikacie.

Według komunikatu spółki przyczyną rezygnacji są „względy osobiste” - Jako przyczynę rezygnacji pan Andrzej Filip Wojciechowski wskazał względy o charakterze osobistym, a także finalizowanie kluczowego etapu jego działalności zarządczej w obszarze reorganizacji działalności grupy kapitałowej - czytamy w komunikacie.

Fot. Protektor, producent obuwai specjalnego, został bez prezesa
Fot. Mat.pras.

zobacz też:Grupa Protektor z planem optymalizacji kosztowej

Przypomnijmy jednak, ze dzień wcześniej – w czwartek 23 maja - rada nadzorcza negatywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie wypłaty dywidendy. Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 2 gr na akcję – co oznaczałoby wypłatę 380,4 tys zł z 545,9 tys zł ubiegłorocznego zysku.

zobacz też: Giełdowa spółka Protektor przeprowadzi zwolnienia grupowe

Rada Nadzorcza odrzuciła jednak ten wniosek i „zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 w całości na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane).

Protektor odnotował w ubiegłym roku 0,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2,13 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 0,55 mln zł wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 104,23 mln zł w 2018 r. wobec 112,07 mln zł rok wcześniej.

Obecnie w skład zarządu Protektora, oprócz prezesa Wojciechowskiego, wchodzą członek zarządu ds. finansowych Sławomir Baniak oraz członek zarządu ds. handlowych Barbara Lehnert-Bauckhage.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019