Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

W 2018 r. nadzór górniczy musiał ponad 1400 razy zatrzymywać roboty w kopalniach

Autor: wnp.pl (JD)
Dodano: 31-05-2019 12:30

Nieprawidłowy stan urządzeń był najczęstszą przyczyną wstrzymywania prowadzenia robót górniczych oraz ruchu maszyn i urządzeń w kopalniach. W 2018 roku łącznie doszło do 1 431 takich przypadków.

Jak podaje Wyższy Urząd Górniczy (WUG), w związku z przeprowadzonymi kontrolami oraz oględzinami miejsc wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, w 2018 roku łącznie w 1 431 przypadkach wstrzymano prowadzenie robót górniczych oraz ruch maszyn i urządzeń.

Najczęstszą przyczyną zatrzymań maszyn i urządzeń w górnictwie (1 039 przypadków w 2018 roku) był nieprawidłowy stan urządzeń energomechanicznych, w tym: przenośników taśmowych 34,3 proc.; urządzeń transportu poziomego i pochyłego 22,7 proc.; maszyn do urabiania 8,2 proc.; przenośników zgrzebłowych 7,5 proc.

Spośród 392 zatrzymanych robót górniczych najczęstszą przyczyną był brak lub niewłaściwy stan obudowy w ścianach (17,6 proc.) i w chodnikach (23,5 proc.).

Organy nadzoru górniczego między innymi realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa bezpieczeństwa i higieny pracy; bezpieczeństwa pożarowego; ratownictwa górniczego; czy też gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania.

Czytaj także: Węgiel jeszcze długo będzie nam potrzebny

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020