Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Innowacje w służbie człowiekowi

Autor: PSZ
Dodano: 10-06-2019 10:34

Wychodzimy z założenia, że efekty prac polskich naukowców powinny wychodzić poza mury laboratoriów, tak aby rozwiązywać konkretne problemy gospodarcze, społeczne czy cywilizacyjne. Innowacje nie są dla naukowców, są dla ludzi - zaznacza w rozmowie w WNP.PL Izabela Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jakie są główne cele polityki NCBR w zakresie stymulowania innowacji? Gdzie widać też największe potrzeby w tym względzie?

- Dysponując budżetem miliarda euro rocznie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest dziś największym ośrodkiem wspierania innowacji nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. To olbrzymie środki finansowe, które inwestujemy w dobre pomysły rodzimych firm, uczelni czy instytutów naukowych.

Innowacje definiujemy w Centrum bardzo szeroko, jako wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Słowa "inwestujemy" również nie używam przypadkowo: chodzi o to, że efekty prac badawczo-rozwojowych mają przynieść długofalowe zyski zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla całego społeczeństwa.

Stąd także założenie, że jako instytucja publiczna powinniśmy wynalazcom proponować formy pomocy dopasowane do dojrzałości ich konkretnego pomysłu, innowacji, które w określonej perspektywie pozwolą dany biznes rozwinąć i wypłynąć z nim na szerokie - najlepiej międzynarodowe - wody.

Wychodzimy z założenia, że efekty prac polskich naukowców powinny wychodzić poza mury laboratoriów, tak aby rozwiązywać konkretne problemy gospodarcze, społeczne czy cywilizacyjne. Innowacje nie są dla naukowców, są dla ludzi.

Najpopularniejszym programem wsparcia dla przedsiębiorców jest "Szybka ścieżka" organizowana przez NCBR. Czym wyróżnia się tegoroczna edycja programu na tle realizowanych we wcześniejszych latach?

- "Szybka ścieżka" od początku projektowana była jako konkurs horyzontalny – to znaczy adresowany do innowatorów z różnych branż. Warunkiem jest, aby temat projektu wpisywał się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje – tak zwane KIS-y, czyli wykaz dziedzin, jakie polski rząd uznał za najbardziej perspektywiczne, są to m.in. technologie IT, robotyka i automatyka, chemia, biotechnologia, energetyka czy zdrowe społeczeństwo.

Od startu "Szybkiej Ścieżki" na kilka tysięcy zgłoszonych aplikacji tylko 6 razy zdarzyło się, że projekt nie wpisywał się w żaden z KIS-ów. To założenie, aby szukać dobrych projektów w bardzo różnych dziedzinach, utrzymujemy także w tym roku.

Oczywiście w programie są nowości, które sprawiają, że „Szybka Ścieżka” staje się jeszcze bardziej przyjazna wnioskodawcom.  Nowością jest możliwość udziału w konkursie nie tylko samych firm, ale także konsorcjów przedsiębiorców i jednostek naukowych.

W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie z innymi przedsiębiorstwami lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. Takie rozwiązanie umożliwia lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów B+R.

W tegorocznej edycji poszerzeniu uległ także katalog tak zwanych kosztów kwalifikowanych, czyli takich, które w całości przedsiębiorca może sfinansować ze środków uzyskanych z grantu NCBR.

Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy chcą realizować projekty wpisujące się w założenia programu Dostępność Plus?

- W tym roku NCBR aktywnie zaangażowało się w realizację rządowego programu Dostępność Plus. Uruchomiliśmy konkurs „Szybka ścieżka dla projektów na rzecz dostępności” – to instrument wsparcia dedykowany tym pomysłom, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. Na ten cel przeznaczyliśmy 50 mln zł. Warto podkreślić, że to już ostatni dzwonek na składanie wniosków w tym konkursie: czekamy tylko do 1 lipca.

Na co należy zwracać szczególną uwagę ubiegając się o wsparcie ze strony NCBR?

- Na opłacalność wdrożenia, to znaczy czy dana innowacja obroni się na rynku i znajdzie swoich odbiorców. Budżet Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pochodzi w głównej mierze ze środków krajowych oraz Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a także Wiedza Edukacja Rozwój. Są to środki publiczne, którymi dysponujemy na określonych zasadach mając nieustająco na celu dobro wspólne.

Oczywiście, wspierając prace badawczo-rozwojowe wiemy, że mogą one nie przynieść zakładanych rezultatów. Akceptujemy to ryzyko, ba – nawet mówimy o sobie czasem, że jesteśmy swoistym ubezpieczycielem ryzyka wynalazców i ich projektów - jednak czując odpowiedzialność za wydawane pieniądze, staramy się takie ryzyko minimalizować. Inny ważny element to dobre planowanie prac badawczo-rozwojowych z podziałem na etapy, które pozwolą ocenić potencjał projektu, a więc zasadność jego kontynuacji.

Jakie są najbardziej znaczące przykłady projektów realizowanych ze wsparciem NCBR, które wpływają nie tylko na gospodarkę, ale również na komfort codziennego życia, w szczególności osób niepełnosprawnych?

- Wyobraźmy sobie, że dzięki sztucznej inteligencji osoby niedowidzące mogą dojrzeć w przestrzeni to, co dotychczas było niemożliwe do zidentyfikowania np. przeczytać numer nadjeżdżającego autobusu. A to wszystko dzięki mobilnemu urządzeniu Toucan Eye, którego budowa współfinansowana była ze środków NCBR w ramach "Szybkiej  ścieżki".

Inny przykład: dzięki współpracy polskich naukowców z Politechniki Wrocławskiej i inżynierów firmy Bioengineering.pl powstaje nowa generacja protez bionicznych ręki – superhand jest zaprojektowana tak, aby nadać jej funkcjonalność zbliżoną do ludzkiej kończyny i wykonana w sposób, który umożliwia dopasowanie jej do pacjentów z różnymi poziomami amputacji.

Kolejnym dobrym projektem jest SiDLY Care, czyli teleopaska monitorująca funkcje życiowe osób starszych. Urządzenie ułatwia nam zdalną opiekę nad bliskimi osobami np. rodzicami czy dziadkami. Takie rozwiązanie również znajdziemy na liście beneficjentów NCBR.

Pomagamy także tworzyć rozwiązania rozszerzające dostęp do kultury dla osób z niepełnosprawnościami - wystarczy wspomnieć aplikację AudioMovie, dzięki której osoby niewidome lub niedowidzące mogą wreszcie wybrać się do kina, by bez ograniczeń cieszyć się filmem.

To tylko kilka przykładów z listy naszych projektów już wspierających potrzeby osób niepełnosprawnych, czekamy na kolejne dobre wynalazki, które moglibyśmy do tej listy dopisać.

Jestem pewna, że połączenie pasji naukowców z determinacją i pomysłowością naszych przedsiębiorców oraz wsparciem finansowym ze strony NCBR będzie owocować szeregiem kolejnych odkryć poprawiających codzienną jakość naszego życia.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020