Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Polska postawi na biometan. Ministerstwo Energii szykuje zmiany

Autor: PAP/TE
Dodano: 10-06-2019 06:23

Z projektu nowelizacji ustawy o biopaliwach, przygotowanego przez Ministerstwo Energii wynika, że biometan będzie mógł być używany jako biopaliwo, do produkcji biowodoru i pomoże wypełnić Narodowy Cel Wskaźnikowy.


"Tak przygotowany biometan może stanowić pełnowartościowy produkt energetyczny i substrat chemiczny, ale również pełnowartościowe paliwo do napędu pojazdów drogowych" - poinformował resort.

Przypomniał jednocześnie, że europejskie doświadczenia wskazują, iż oczyszczony biometan może być z powodzeniem zatłaczany do sieci gazowej, a w całej Unii robi to już blisko 500 biogazowni.

Według Ministerstwa Energii, udział biometanu w produkcji biokomponentów dodawanych do paliw, będzie elementem realizacji przez Polskę unijnych celów klimatycznych.

"Produkcja biometanu w oparciu o tzw. substraty odpadowe (biomasa z odpadów komunalnych, bioodpady z gospodarstw domowych, biomasa z przemysłowych odpadów rolno-spożywczych, osady ściekowe - red.) stanowi istotną zachętę do stosowania biometanu w zakresie zapewnienia minimalnego udziału tzw. biopaliw zaawansowanych, które do 2030 r. musi wynosić co najmniej 3,5 proc." - poinformował resort.

Wiceprezes ds. inwestycji i innowacji Lotosu Patryk Demski powiedział, że w ostatnich latach, dzięki ograniczeniu szarej strefy i wynikającemu stąd wzrostowi popytu na paliwa, nastąpił wzrost zapotrzebowania na biokomponenty, a co za tym idzie, na rozbudowę dedykowanej do nich infrastruktury logistycznej.

"Zainicjowana przez Lotos koncepcja wykorzystania wytworzonego z biometanu biowodoru jako komponentu paliw ciekłych w transporcie, ma olbrzymi potencjał dla realizacji w Polsce unijnych celów, gdyż surowcem byłby w głównej mierze biogaz rolniczy, który po oczyszczeniu do biometanu byłby dostarczany do sieci przesyłowej gazu ziemnego. Od kilku lat prowadzimy w tym obszarze rozmowy z administracją, instytutami naukowymi, a zwłaszcza z właścicielami biogazowni w kraju, którzy widzą potencjał biznesowy w wytwarzaniu biometanu i jego zatłaczaniu do sieci gazu ziemnego" - dodał Demski.

Jak zaznaczył, w przypadku powodzenia projektu, zapotrzebowanie samej Grupy Lotos mogłoby wynieść do 200 mln m sześc. biometanu rocznie. "Co jest niebagatelne również dla rozwoju biogazowni w Polsce, które zyskałyby dużego, solidnego klienta, odbierającego biometan niezależnie od pory roku" - ocenił Demski.

Podkreślił, że rafineria Lotosu w Gdańsku posiada instalacje, które mogą wytwarzać biowodór z biometanu, ale także produkować paliwa zawierające biowodór. "Musimy pamiętać, że cykl technologiczny z udziałem +biogazu+ niczym się nie różni od dzisiaj stosowanego w rafinerii - jedynie +pochodzenie+ biometanu jest inne niż gazu ziemnego" - zaznaczył.

"Zmiana przepisów jest szansą dla branży biogazowej - powiedział wiceprezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego(UPEBI) Artur Zawisza. "Dzięki takim ustawom produkcja biogazu w Polsce rozwinie się jeszcze bardziej" - ocenił.

Jak podkreślił, regulacja otworzy drogę do szybszej i tańszej produkcji. Wyjaśnił, że dziś biogazownie potrzebują kilkumilionowych inwestycji w agregaty kogeneracyjne. Często to jedna czwarta kosztu całej biogazowni - zaznaczył Zawisza. Tymczasem przy produkcji biometanu w biogazowni odpada koszt instalacji do produkcji energii.

Zawisza ocenił, że efektem wejścia w życie projektu nowelizacji będzie powstawanie nowych, tańszych biogazowni "od początku obliczonych na produkcję biometanu".

Dodał, że organizacje z branżą biogazowej już prowadzą rozmowy z Lotosem i Orlenem m.in. o oczekiwaniach dotyczących produkowanego w biogazowniach biometanu. "Tego typu koncerny oczekują ciągłej produkcji o określonych parametrach i to musimy wypełnić w razie współpracy" - powiedział.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019