Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Krzysztof Niemiec: siła polskich eksporterów wykuwa się w kraju

Autor: Piotr Stefaniak
Dodano: 11-06-2019 20:00 | Aktualizacja: 11-06-2019 20:06

– Zaistnienie na rynkach międzynarodowych to kwestia skuteczności działań firm. Track Tec ma duże doświadczanie we wprowadzaniu na rynki wyrobów i w akwizycjach. Obecność naszych produktów w 40 krajach, dwa zakłady produkcyjne w Niemczech, dwa kolejne poza Polską (w projektowaniu) powodują, że mamy duże rozpoznanie procedur i praktyk stosowanych na różnych rynkach. Wiemy, że siłę firm, umożliwiającą im rozwój działalności na rynkach międzynarodowych, czy to poprzez eksport towarów lub usług, czy przez akwizycje, buduje się jednak w kraju – powiedział WNP.PL Krzysztof Niemiec wiceprezes kolejowej firmy Track Tec.


Jednocześnie obserwujemy skracanie się czasu potrzebnego na zaistnienie produktów czy marek na rynku globalnym.

- To powoduje, że każda pojawiająca się w kraju szansa musi być skutecznie wykorzystana. Polska taką szansę ma już od 2007 roku, tj. od początku unijnego wsparcia - stwierdza wiceprezes Track Tec.

Chrońmy własny rynek

W wielu krajach o ochronie własnego rynku nie mówi się, ale to się robi. W dłuższej perspektywie wszystkim powinno zależeć na wykreowaniu krajowych firm, mogących skutecznie rywalizować na rynkach międzynarodowych.

- Na podstawie własnych doświadczeń z realizacji eksportu wyrobów dla infrastruktury kolejowej szeregu krajów, ale też z doświadczeń międzynarodowych innych podmiotów, muszę stwierdzić, że w Polsce "brama na wciąż otwarta"” dla firm i wyrobów z zagranicy, natomiast wchodzenie naszych firm na tamte rynki wymaga pokonania szeregu barier - stwierdza Krzysztof Niemiec.

Patrz też: W krajach "starej" Unii nasze firmy mają pod górkę

Są one tworzone dla ochrony krajowych producentów. - Dlatego musimy odrobić lekcję i to możliwie szybko, wykorzystując także praktyki stosowane za granicą - dodaje wiceprezes Track Tec.

Podkreśla dużą ostatnio aktywność PAIH we wsparciu polskich firm przez jej biura w szeregu krajów. To niezwykle cenne, gdyż znajomość uwarunkowań lokalnych, informacji o rynku jest pomocna w  skutecznym tam zaistnieniu.

Patrz też: Na przekór światu polski eksport idzie w górę. Co się dzieje?

Jak wykorzystujemy szansę?

Polska miała i wciąż jeszcze ma niepowtarzalną szansę na umocnienie firm zaangażowanych w budowę czy modernizację infrastruktury. Ma to związek z ogromnej wartości środkami przeznaczanymi na nią w kolejnych unijnych perspektywach.

- Czy tę szansę wykorzystujemy? Jeżeli tak, to w sposób umiarkowanie epatujący efektami - podkreśla wiceszef Track Tec.

Przykładem może być sposób spożytkowania wsparcia unijnego dla rozwoju przewozów intermodalnych. Z kwoty 1 133 mln zł, stanowiących pokrycie 50 proc. kosztów kwalifikowanych, w grudniu 2018 roku przeznaczono 995 mln zł na lokomotywy i wagony.

Szczególnie wsparcie dotyczyło wagonów, których ilość - wraz z własnym wkładem finansowym - sięga 3700 sztuk.

- Mamy pierwsze rozstrzygnięte przetargi i pierwsze tysiąc platform kontenerowych ulokowanych u producenta za granicą - mówi Krzysztof Niemiec. - Tak też niestety będzie z większością następnych partii wagonów, a przecież potrafimy produkować takie wagony w kraju.

Według niego zabrakło odpowiednich posunięć w momencie podjęcia decyzji UE o tym wsparciu. To tylko jeden przykład, ale szansy szkoda.

Potrzebna strategia w "Strategii"

Miarą efektywności wykorzystania pieniędzy z kolejnych perspektyw unijnych będą nie tylko nowe czy zmodernizowane drogi, linie kolejowe, sieci przesyłu mediów itd., ale zbudowana w tym okresie siła krajowych firm, weryfikowana poprzez zdolność skutecznego rywalizowania na rynkach międzynarodowych.

- To szczególnie ważne, gdyż pieniądze unijne kiedyś się skończą, a rozbudzone oczekiwania i aspiracje społeczeństwa nie - podkreśla Krzysztof Niemiec. - Kłania się więc spojrzenie decydentów poza horyzont jednej czy kolejnej kadencji, z czym mamy problemy od kilkunastu lat.

Wystarczy spojrzeć na wartość różnych strategii, oczywiście niezbędnych w tak znaczących procesach modernizowania kraju.

W przypadku dróg i kolei weszliśmy w 12. rok modernizowania (licząc od 2007 r., tj. od początku pierwszej unijnej perspektywy). Jednak do dzisiaj nie wiemy, co chcemy osiągnąć na koniec tego procesu.

- Nie mając zdefiniowanych celów, wkładamy dużo wysiłku w prace, które z oczekiwaniami społeczeństwa i gospodarki mogą mieć niewiele wspólnego - mówi wiceprezes Track Tec.

Przypomina, że projekt nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu, którego konsultacje zakończyły się w tym roku, przewiduje dalszy wzrost przewozu towarów po drogach, z pasywną rolą kolei. A przecież powszechnym jest oczekiwanie na uwolnienie dróg z części ciężkiego transportu. To powinno przełożyć się na zadania dla kolei, a w konsekwencji na potrzeby w zakresie infrastruktury i taboru.

- Taki brak celów w "Strategii" nie sprzyja rozwojowi firm - kończy nasz rozmówca. - Uzasadnienie dla poniesienia wydatków na zwiększanie produkcji, nowe wyroby czy technologie musi wynikać ze stabilnego, w dłuższym okresie, dokumentu rządowego; z dokumentu tej rangi z powodu zaangażowania finansowych środków UE i budżetowych oraz z uwagi na państwowego inwestora.

Wiceprezes Track Tec powtarza, że siłę firm najpierw buduje się w kraju. W warunkach ostatnich lat, w okresie tak sprzyjającym również wskutek wsparcia UE, proces ten napotyka na istotne ograniczenia.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020