Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Uwaga kierowcy! Na drogach pojawią się mobilne kontrole techniczne pojazdów

Autor: PAP/AH
Dodano: 14-06-2019 07:02

Sejm uchwalił nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza mobilne kontrole techniczne pojazdów. Nowela wdraża do polskiego prawa unijne dyrektywy w tej sprawie.

Za ustawą głosowało 421 posłów, przeciw był jeden, od głosu wstrzymało się dwóch parlamentarzystów.

Nowela implementuje do polskiego prawa unijne dyrektywy w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w UE.

Przedmiotem noweli, jest drogowa kontrola techniczna pojazdów wykonujących przewóz rzeczy i osób. Chodzi o pojazdy do przewozu powyżej dziewięciu osób łącznie z kierowcą oraz pojazdy do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Znowelizowana ustawa nakłada na Głównego Inspektora Transportu Drogowego obowiązek zaplanowania i organizacji - w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji - drogowych kontroli w taki sposób, aby łączna ich liczba obejmowała w każdym roku kalendarzowym co najmniej 5 proc. pojazdów zarejestrowanych w Polsce, objętych tymi przepisami.

Celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa drogowego, co ma przyczynić się do utrzymania pojazdów w bezpiecznym i akceptowalnym z punktu widzenia ochrony środowiska stanie w trakcie ich użytkowania.

Nowela trafi teraz do Senatu.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020