Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Połowa polskich firm była ostatnio hakowana

Autor: Gazeta.pl
Dodano: 25-10-2007 12:47

Ponad połowa polskich przedsiębiorców w okresie ostatnich dwunastu miesięcy spotkała się z naruszeniem bezpieczeństwa informacji.

Zagrożenia zewnętrzne odnotowało 52% firm, wynika z badania ankietowego przeprowadzonego przez Mediarecovery - największą polską firmę oferującą profesjonalne usługi Informatyki Śledczej - poinformował portal Gazeta.pl.

Tak wysoki odsetek pozytywnych odpowiedzi na pytanie o próby naruszenia bezpieczeństwa sieci IT potwierdza tezę , że w dzisiejszym świecie tradycyjną walutę zastępuje szeroko rozumiana informacja.

Prawo - szczególnie polskie - jest łaskawsze dla hackera niż handlarza narkotykami. Cyberprzestępca zgodnie z art. 267 kodeksu karnego podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Handlarz narkotykami może spędzić w więzieniu do 10 lat (art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

Cybrinth - firma doradzająca rządowi amerykańskiemu oszacowała, że już w 2004 roku światowe dochody cyberprzestępców przekroczyły wysokość dochodów z handlu narkotykami. Według FBI Computer Crime Division podwajają się one co roku.

Doświadczenia Mediarecovery w zakresie Informatyki Śledczej (prawie 1900 wykonanych ekspertyz od 2005 roku) wskazują, że dość często zdarzają się przypadki kradzieży wewnętrznych informacji celem późniejszego odsprzedania ich konkurencji, szantażu lub wymuszenia.

Oficjalne statystki policyjne nie odzwierciedlają rzeczywistości ponieważ większość firm nie zgłasza tego typu incydentów. Przedsiębiorcy obawiają się utraty dobrego imienia i skazy na profesjonalnym wizerunku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020