Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Zapraszamy na Kongres Nowego Przemysłu w Warszawie

Autor: wnp.pl
Dodano: 19-06-2019 08:59 | Aktualizacja: 19-06-2019 09:00

Przyszłość polskiej energetyki i rynku paliw - to podstawowe tematy debat jakie zaplanowano podczas XVI Kongresu Nowego Przemysłu. Jedno z najważniejszych branżowych wydarzeń, które od lat skupia najważniejsze osoby w sektorze, w tegorocznej edycji odbędzie się w nowej formule i z nowymi gośćmi.W dyskusjach panelowych uczestnicy porozmawiają o takich obszarach jak transformacja sektora energetycznego i energetyka przemysłowa oraz wybrane tematy - m.in: przyszłość odnawialnych źródeł energii, nowe zjawiska na rynku energii czy gospodarka obiegu zamkniętego w energetyce.

Sesja inauguracyjna będzie poświęcona zmianom w polskiej energetyce wynikającym z nowych technologii, struktury własnościowej, systemu i regulacji rynku energii. Paneliści pochylą się nad procesami w polskiej energetyce także w kontekście międzynarodowych zobowiązań dotyczących ograniczania oddziaływania energetyki na środowisko. Ważnymi tematami będą ponadto: aktualny i docelowy miks energii, inwestycje w wytwarzaniu oraz konieczne zmiany w systemie przesyłowym i dystrybucji.

W ramach osobnej debaty podniesiony będzie temat odnawialnych źródeł energii – stosowanych technologii, ich efektywności czy systemów wsparcia. Będzie mowa o aktualnie i przyszłej roli rynku mocy. W trakcie kongresowych spotkań będziemy chcieli poznać punkty widzenia administracji, regulatora i biznesu.

W programie Kongresu nie zabraknie dyskusji o roli fotowoltaiki, rozwoju rynku prosumenckiego w odniesieniu do kosztów, zachęt i finansowania, czy dyskusji o morskiej energetyki wiatrowej – jej potencjału, koniecznych regulacji i planów inwestorów.


Osobna debata dotyczyć będzie gazu w energetyce oraz strategii i aktywności firm przemysłowych w dziedzinie alternatywnych źródeł energii.

Ważnym akcentem debat będzie elektromobilność, a dokładnie wyzwania i problemy, szanse i korzyści dla sektora energii i paliw wynikające z rozwoju elektromobilności.

Nowe technologie, rozwój techniki i cyfryzacji towarzyszy wszystkim branżom, także energetyce. Goście Kongresu spróbują znaleźć odpowiedź np. na takie pytania czy branża jest gotowa na blockchain, jaką rolę w energetyce i sektorze paliwowym odgrywają start-upy i innowacje, czy jak informatyka i internet rzeczy wpływają na niezawodność i bezpieczeństwo zasilania, ale też jakie zagrożenia niesie ze sobą cyfryzacja.

Osobna sesja zostanie poświęcone gospodarce obiegu zamkniętego w energetyce, czyli m.in. energetycznym wykorzystaniem odpadów komunalnych czy wykorzystanie ubocznych produktów spalania, zużycia wody.

Nowością w tegorocznej edycji Kongresu Nowego Przemysłu będzie towarzyszące jej Forum Komunalne poświęcone tematowi przewodniemu "energia w mieście".

W trakcie sesji tematycznych samorządowcy, przedstawiciele spółek komunalnych i eksperci będą rozmawiać o takich zagadnieniach jak efektywność energetyczna w miastach i w przedsiębiorstwach sektora utility, ciepło systemowe w miastach, system gospodarki odpadami komunalnymi, walka ze smogiem, czy działania przedsiębiorstw wod.-kan. na rzecz efektywności energetycznej. Poznamy przykłady inteligentnych polskich miast, projektów PPP w gospodarce komunalnej oraz narzędzia i programy finansowania miejskich inwestycji w dziedzinie zaopatrzenia w energię i media.

- Serdecznie zapraszam do udziału także w Forum Komunalnym. Forum to pierwsza tego typu konferencja pod merytorycznym patronatem PortalSamorzadowy.pl. O jej wyjątkowości świadczy zakres tematyczny wydarzenia oraz połączenie debaty o nowoczesnej gospodarce komunalnej z debatą o przyszłości energetyki. Samorządy, spółki komunalne to aktywne podmioty na tym rynku. Gminy będące świadome swoich uprawnień potrafią kształtować lokalną politykę energetyczną i też powinny mieć swoje do powiedzenia w tej debacie. Menedżerem wydarzenia jest Joanna Grabowska, co gwarantuje wysoki poziom organizacyjny konferencji. To z nią na co dzień kontaktują się partnerzy naszej konferencji - mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny WNP.PL i właśnie PortalSamorzadowy.pl.

Debatom towarzyszyć będzie finał projektu "Nowy Impuls". W tym roku organizatorzy wraz z grupą ekspertów wskażą główne trendy, które kształtują i tworzą warunki rozwoju polskiej energetyki.Kongres Nowego Przemysłu wraz z Forum Komunalnym odbędzie się w dniach 1-2 października w Warszawie w hotelu Sheraton.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020