Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Nowy konkurs na prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Autor:  PAP/AH  |  26-06-2019 11:54
Dzisiaj zostanie ogłoszony konkurs na Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - zapowiedział w rzecznik rządu Piotr Müller. We wcześniejszym konkursie, ogłoszonym w kwietniu, nie wyłoniono żadnego kandydata.

Zgodnie z prawem, Prezesa URE wskazuje premier spośród kandydatów, wyłonionych w konkursie na jedną, 5-letnią kadencję. 2 czerwca 2019 r. upłynęła kadencja Macieja Bando na stanowisku prezesa URE.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest regulatorem rynku energii
fot. Andrzej Błaszczak/wikimedia, licencja CC BY 4.0

Pierwszy konkurs na stanowisko prezesa URE Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła 30 kwietnia 2019 r. Termin składania kandydatur upłynął 16 maja 2019 r. We wtorek KPRM ogłosiła, że "nie wyłoniono żadnego kandydata". Müller wskazywał wówczas, że konkurs zapewne będzie powtórzony.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest regulatorem rynku energii, centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy Prawo energetyczne do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Do kompetencji Prezesa URE należą m.in.: udzielanie i cofanie koncesji, zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z ustawami i przepisami wykonawczymi, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach; kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii elektrycznej.

Zgodnie z prawem energetycznym prezes URE pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy. W mocnym wywiadzie dla WNP.PL kończący kadencję szef nadzoru podsumował minione 5 lat pracy. Zobacz więcej: Maciej Bando: Byliśmy polemistami rządzących i to może uwierało

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019