Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Wiodący program oferuje nowe możliwości dofinansowania innowacji

Autor: PSZ
Dodano: 28-06-2019 15:45

"Szybka Ścieżka" organizowana przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to obecnie najpopularniejszy program wsparcia adresowany do innowatorów z różnych branż. W tym roku łączny budżet sześciu konkursów realizowanych w tej formule wyniesie 2,73 mld zł. NCBR przygotowało także szereg nowości.

O dofinansowanie w ramach "Szybkiej Ścieżki" mogą starać się wnioskodawcy, którzy mają na celu stworzenie i wdrożenie na rynek całkiem nowego lub też wyraźnie ulepszonego produktu, usługi lub procesu.

Zakres programu jest bardzo szeroki, gdyż posiada on charakter horyzontalny. Oznacza to, że jego tematyka nie jest z góry zdefiniowana. Wystarczy, że projekty wpisują się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W praktyce oznacza to, że można realizować projekty z bardzo szerokiego wachlarza dziedzin, na który składają się m.in. technologie informatyczne, robotyka i automatyka, chemia, biotechnologia, energetyka czy zdrowe społeczeństwo.

Rok nowości

Dotychczas "Szybka Ścieżka" była adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Od 2019 roku udział w niej mogą brać także konsorcja naukowo-przemysłowe. Oznacza to, że firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. Takie rozwiązanie daje możliwość lepszego planowania, przygotowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Ponadto po raz pierwszy o dofinansowanie w ramach jednej procedury konkursowej mogą starać się zarówno mali i średni przedsiębiorcy jak i duże firmy.

W 2019 roku cześć "Szybkiej Ścieżki" została także wpisana w realizację rządowego programu Dostępność Plus. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło w tym celu konkurs "Szybka ścieżka dla projektów na rzecz dostępności", kierowanego do autorów pomysłów, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. Pula środków w konkursie wynosi 50 mln zł a wnioski można składać do 1 lipca 2019 roku.

Także do 1 lipca przyjmowane są wnioski w konkursie "Szybka Ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet I", którego budżet opiewa na 1,05 mld zł.

Dłużej, bo do 29 listopada, można składać wnioski w "Szybkiej Ścieżce” dedykowanej MŚP z certyfikatem Seal of Excellence. Dla takich projektów NCBR zarezerwowało 50 mln zł.

Na drugą połowę 2019 roku zaplanowano jeszcze trzy postępowania konkursowe, w tym dwa stanowią zupełną nowość. W dniach 2 września do 15 listopada przyjmowane będą wnioski w konkursach: "Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii kosmicznych" oraz "Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii tworzyw sztucznych". Ich budżety wynoszą odpowiednio 300 mln zł i 180 mln zł. NCBR po raz pierwszy zorganizuje konkursy „Szybka Ścieżka” dedykowane ściśle określonym zakresom tematycznym.

Przedsiębiorcy, którzy planują realizację projektu w innych obszarach nie zostaną jednak pozbawieni możliwości ubiegania się o granty. W terminie 16 września - 16 grudnia realizowany będzie nabór wniosków w kolejnym konkursie horyzontalnym dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). Na innowatorów czeka aż 1,1 mld zł.

W 2018 roku roku w pięciu konkursach programu do NCBR wpłynęło ponad 1200 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9,6 mld zł. Tym samym "Szybka Ścieżka" była najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem finansowania nowatorskich projektów.

Konkursy realizowane są w ramach Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019