Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

JSW wypłaci dywidendę

Autor: JD
Dodano: 03-07-2019 13:57

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy JSW podjęło decyzję o podziale zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku i przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 200 mln 773 tys. 829,16 zł, co stanowi 1,71 zł na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 27 sierpnia 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 10 września 2019 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie: 117 411 596.

Jastrzębska Spółka Węglowa wydobywa głównie węgiel potrzebny do produkcji stali, jest też producentem koksu. JSW zamierza też zaangażować się w produkcję wodoru i włókien węglowych.

Zobacz też: W JSW myślą o zwiększeniu prędkości podziemnych kolejek podwieszanych

D
ywidenda to nie jedyna sprawa, która będzie przedmiotem obrad walnego JSW. Przedstawiciele akcjonariuszy mają między innymi zdecydować o przeznaczeniu części środków z ubiegłorocznego zysku na budowę kopalni Bzie-Dębina oraz na wypłatę dywidendy. Niebawem powinien też zostać podany skład zarządu JSW kolejnej kadencji.

Czytaj więcej: Walne JSW podejmie istotne decyzje

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021