Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

10 mld euro na gospodarkę obiegu zamkniętego

Autor:  PAP/rs  |  18-07-2019 18:24
Pięć europejskich krajowych banków rozwoju, w tym polski BGK i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) rozpoczęły wspólną inicjatywę na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. Jej wartość to 10 mld euro - podał w czwartek BGK.

  • Sztandarowy program współpracy partnerskiej przewiduje uruchomienie w ciągu najbliższych pięciu lat (2019-2023) inwestycji o wartości co najmniej 10 mld euro.
  • Pieniądze będą przeznaczone na wsparcie działań, które będą miały na celu eliminowanie odpadów i zapobieganie ich powstawaniu.
  • Ponadto celem inicjatywy będzie zwiększanie efektywności gospodarowania zasobami oraz rozwijanie innowacyjności poprzez promowanie obiegu zamkniętego we wszystkich sektorach gospodarki.

Pieniądze będą przeznaczone na eliminowanie odpadów i zapobieganie ich powstawaniu
Fot. Shutterstock.com

"Grupa złożona z pięciu europejskich krajowych banków rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) rozpoczęła w Luksemburgu realizację wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, która będzie wspierać opracowywanie i wdrażanie projektów i programów w Unii Europejskiej. Sztandarowy program współpracy partnerskiej przewiduje uruchomienie w ciągu najbliższych pięciu lat (2019-2023) inwestycji o wartości co najmniej 10 mld euro" - napisano w komunikacie BGK.

Pieniądze będą przeznaczone na wsparcie działań, które będą miały na celu eliminowanie odpadów i zapobieganie ich powstawaniu, zwiększanie efektywności gospodarowania zasobami oraz rozwijanie innowacyjności poprzez promowanie obiegu zamkniętego we wszystkich sektorach gospodarki.

Oprócz polskiego BGK w realizacji inicjatywy uczestniczy pięć krajowych banków prorozwojowych: Grupa Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), w tym Bpifrance - Francja; Cassa Depositi e Prestiti (CDP) z Włoch, Instituto de Crédito Oficial (ICO) z Hiszpanii i niemiecki Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Jak napisano w czwartkowym komunikacie BGK, inicjatywa na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego (ang. Joint Initiative on Circular Economy - JICE) umożliwi wspieranie projektów kredytami, inwestycjami kapitałowymi i gwarancjami, a także tworzenie nowych struktur finansowania na potrzeby infrastruktury publicznej i prywatnej, gmin miejskich, prywatnych przedsiębiorstw różnej wielkości oraz projektów badawczych.

"JICE jest rozwinięciem dotychczasowych inicjatyw realizowanych pod kierownictwem Komisji Europejskiej, mających na celu poszerzanie wiedzy w wyspecjalizowanych grupach roboczych oraz tworzenie planów finansowych" - czytamy.

"W BGK jesteśmy przekonani, że zaangażowanie w rozwój gospodarki obiegu zamkniętego jest wyrazem odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Cieszymy się, że razem z naszymi partnerami tworzymy ważne rozwiązania, które będą wspierać innowacyjne i przyjazne środowisku inwestycje w Unii Europejskiej. Podejście to jest zgodne z przyjętą przez polski rząd +Mapą drogową transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym+, która powstała w oparciu o analogiczną unijną strategię dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym. W dokumencie tym położono nacisk na 4 priorytety: wspieranie innowacyjności, stworzenie europejskiego rynku surowców wtórnych i zapewnienie ich wysokiej jakości oraz rozwój sektora usług" - powiedziała cytowana w komunikacie prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka,

Z kolei Dr Werner Hoyer, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego zauważył, że "przeciwdziałanie zmianom klimatu i powstrzymanie katastrofy ekologicznej to najpilniejsze wyzwania naszych czasów".

"Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakim obecnie dysponujemy. To pomoże nie tylko osiągnąć cele porozumienia paryskiego, ale dodatkowo przyniesie ogromne korzyści społeczno-gospodarcze. W ramach wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym stawiamy sobie jeszcze ambitniejsze cele i łączymy siły z naszymi partnerami, aby powstrzymać falę odpadów" - podkreślił.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019