Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Wiceminister energii: wypłacono ponad 5 tys. rekompensat za utracony deputat

Autor:  PAP/KM  |  22-07-2019 10:20
Ponad 5 tys. osób, m.in. wdowy i sieroty po górnikach, otrzymało dotąd 10-tysięczne rekompensaty za utracone prawo do bezpłatnego węgla. W trakcie weryfikacji jest ok. 8 tys. wniosków o to świadczenie. Kolejna transza wypłat nastąpi najdalej we wrześniu - podał wiceminister energii Adam Gawęda.

  • Na pewno dopełnię wszelkich starań, żeby ten proces był zrealizowany jak najszybciej i jak najsprawniej, ale bezbłędnie - podsumował wiceminister energii Adam Gawęda.
  • Wypłata 10-tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla rozpoczęła się - na podstawie przyjętej w 2018 roku ustawy - na przełomie czerwca i lipca.
  • Świadczenie przysługuje m.in. wdowom i sierotom po górnikach, nieobjętym poprzednią tego typu ustawą z 2017 r., na podstawie której pieniądze dostało ponad 212 tys. emerytów i rencistów górniczych.

Ponad 5 tys. osób, m.in. wdowy i sieroty po górnikach, otrzymało dotąd 10-tysięczne rekompensaty za utracone prawo do bezpłatnego węgla
Fot. PTWP

W ostatnim czasie przedstawiciele środowiska wdów i sierot po górnikach, wspierani przez posłów PO, wyrażali zaniepokojenie przedłużającą się weryfikacją wniosków o rekompensaty za utracony deputat węglowy oraz spodziewaną ilością odmów wypłaty tego świadczenia. Spółka Restrukturyzacji Kopalń, do której wpłynęło najwięcej wniosków, uspokajała, że weryfikacja jest w toku, a pierwsze środki już wypłacono.

W rozmowie na antenie Polskiego Radia Katowice wiceminister energii Adam Gawęda wyjaśnił, że każdy złożony wniosek o świadczenie musi być szczegółowo zweryfikowany - czasem konieczne jest np. uzupełnienie dokumentów czy usunięcie innych braków, co wymaga czasu.

- Podjąłem się tego, żeby to osobiście w sposób skuteczny nadzorować, by dokonać takiego przeglądu już złożonych wniosków, i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że już pod koniec sierpnia będzie kolejna transza wniosków zweryfikowanych. Chcemy, żeby następna transza wypłat nastąpiła na początku września, a jeśli to będzie możliwe, to nawet jeszcze w sierpniu. Wszystko zależy od poprawności - powiedział wiceminister.

- Na pewno dopełnię wszelkich starań, żeby ten proces był zrealizowany jak najszybciej i jak najsprawniej, ale bezbłędnie - podsumował Gawęda.

Wypłata 10-tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla rozpoczęła się - na podstawie przyjętej w 2018 roku ustawy - na przełomie czerwca i lipca. Świadczenie przysługuje m.in. wdowom i sierotom po górnikach, nieobjętym poprzednią tego typu ustawą z 2017 r., na podstawie której pieniądze dostało ponad 212 tys. emerytów i rencistów górniczych.

Najwięcej spośród ok. 13 tys. wniosków o rekompensaty - ok. 9,5 tys. - wpłynęło do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W ubiegłym tygodniu jej rzecznik Wojciech Jaros powiedział, że weryfikacja wszystkich złożonych wniosków jest w toku, a wypłaty będą realizowane sukcesywnie, w miarę potwierdzania uprawnień wnioskodawców do świadczenia. Osoby, które nie spełnią ustawowych kryteriów otrzymania rekompensaty, będą o tym powiadomione pisemnie i będą mogły odwołać się do sądu - ustawa nie przewidziała innego trybu odwoławczego w tej sprawie.

Powodem negatywnego rozpatrzenia wniosku może być jedynie niespełnienie przez wnioskodawcę kryteriów ustawy. Wśród najczęstszych powodów odmowy wypłaty świadczenia jest brak potwierdzonych uprawnień danej osoby do bezpłatnego węgla. Chodzi np. o osoby, które nigdy nie pobierały deputatu węglowego i nie figurują w bazach danych, oraz takie, które nie były zatrudnione w kopalniach, ale w tzw. firmach obcych, świadczących usługi na rzecz kopalń.

Uprawnień do rekompensat nie mają też górnicy (oraz wdowy i sieroty po nich), którzy przeszli na emeryturę po 2014 roku, osoby bez uprawnień do renty rodzinnej po górniku na koniec 2014 roku, oraz ci, którzy już dostali 10-tysięczną rekompensatę na podstawie poprzedniej ustawy, z 2017 r.

Obok SRK, która przyjęła najwięcej wniosków, 10-tysięczne rekompensaty za utracone prawo do bezpłatnego węgla wypłacają także trzy inne spółki: Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron Wydobycie i Lubelski Węgiel Bogdanka.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019