Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Trzej przewoźnicy kolejowi korzystali ze stacji bez umów

Autor: PAP/rs
Dodano: 29-07-2019 12:05

Przewozy Regionalne, Arriva RP oraz Koleje Dolnośląskie naruszyły przepisy z zakresu kolejnictwa, korzystając ze stacji pasażerskich bez zawartej umowy z operatorem – to wynik postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).

Jak poinformował UTK, w decyzjach dotyczących trzech przewoźników stwierdzono, że przedsiębiorstwa korzystające ze stacji pasażerskich zobowiązane są do podpisania umowy z operatorem i uiszczania należnych opłat. Tymczasem, zgodnie z ustaleniami UTK, przewoźnicy ci nie zawarli z operatorem takich umów. Prezes urzędu zobowiązał przewoźników kolejowych do usunięcia naruszeń.

UTK przypomina, że w wyroku z 10 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że perony pasażerskie i drogi dojścia do peronów są elementem infrastruktury kolejowej. Jest to odmienna interpretacja od dotychczasowej praktyki stosowanej przez operatorów obiektów infrastruktury usługowej w Polsce. Zdaniem Prezesa UTK nie zwalnia to jednak przewoźników z obowiązku zawierania umów na dostęp do stacji pasażerskich.

"Sama kwestia prawidłowej kwalifikacji infrastruktury peronowej, co może mieć wpływ na wysokość opłat za korzystanie ze stacji pasażerskich, jest przedmiotem odrębnych analiz Prezesa UTK" - informuje urząd.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020