Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Orlen Asfalt pracuje nad cichszymi i przepuszczalnymi dla wody nawierzchniami

Autor: PAP/PM
Dodano: 30-07-2019 16:35

Orlen Asfalt współpracuje z Politechniką Gdańską w badaniach nad wykorzystaniem specjalnego typu lepiszcza asfaltowego do drogowych nawierzchni poroelastycznych. "Jeśli prace zakończą się sukcesem, powstanie innowacyjna nawierzchnia drogowa, charakteryzująca się bardzo niską hałaśliwością, bardzo dobrą wodoprzepuszczalnością i dobrymi własnościami w zakresie oporu toczenia oraz właściwościami przeciwpoślizgowymi" - zaznaczyła spółka.


Informując o projekcie, Orlen Asfalt podkreślił, że "na świecie nawierzchnie poroelastyczne PERS - Poro-Elastic Road Surface znajdują się jeszcze w fazie eksperymentalnej, dlatego ośrodki naukowe koncentrują się na poszukiwaniach odpowiednich materiałów i optymalizowaniu technologii ich stosowania".

Jak wyjaśnił Orlen Asfalt, w ramach prowadzonego przez NCBiR strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Nowoczesne technologie materiałowe" - TECHMATSTRATEG, w projekcie "Bezpieczna, proekologiczna, poroelastyczna nawierzchnia drogowa" - SEPOR, "prowadzone są badania nad opracowaniem mieszanek poroelastycznych oraz właściwościami akustycznymi i przeciwpoślizgowymi tego typu nawierzchni" - liderem projektu jest Politechnika Gdańska, a partnerami Politechnika Białostocka oraz firma budowlano-drogowa MTM.

"Orlen Asfalt współpracuje z pracownikami naukowymi Politechniki Gdańskiej w badaniach nad właściwościami i możliwym wykorzystaniem specjalnego typu lepiszcza asfaltowego do nawierzchni poroelastycznych" - zaznaczyła spółka. Dodała, iż "jednym z elementów projektu SEPOR jest budowa doświadczalnych odcinków jezdni, które poddawane będą rzeczywistym obciążeniom ruchu drogowego".

"Przedstawiciele Orlen Asfalt wzięli udział w budowie jednego z takich eksperymentalnych odcinków nawierzchni. Projekt realizowany był w Dąbrówce koło Gdańska pod koniec czerwca 2019 r. Zastosowano na nim najwyższej jakości lepiszcze asfaltowe - asfalt wysokomodyfikowany ORBITON HiMA" - podkreśliła spółka.

Orlen Asfalt zwrócił także uwagę, że "dodatkowym aspektem pracy nad nawierzchniami typu PERS jest badanie tłumienia pożarów rozlewisk paliw płynnych". Jak podała spółka, eksperyment taki przeprowadzono w lipcu w 2019 r., a polegał on na wznieceniu kontrolowanych pożarów samochodów na czterech różnych typach nawierzchni drogowej, w tym np. PERS-HiMA i obserwacji, jak jej rodzaj wpływa na intensywność pożaru spowodowanego zapłonem rozlanego na jezdni paliwa.

Czytaj także: Asfaltowy rekord Orlenu

"Eksperci poszukają rozwiązania, które sprawdziłoby się np. w tunelach, w których w przypadku kolizji i ewentualnego pożaru droga ewakuacji jest mocno ograniczona" - wyjaśnił Orlen Asfalt. Przypomniał zarazem, że zastosowany na odcinku doświadczalnym asfalt wysokomodyfikowany ORBITON HiMA "należy do najnowszej grupy materiałów wykorzystywanych do budowy dróg".

"Lepiszcza typu HiMA charakteryzują się bardzo wysokimi parametrami, a w mieszankach drogowych - wyższą odpornością na koleinowanie, pękanie, działanie wody i mrozu oraz bardzo dobrą wytrzymałością zmęczeniową. Te właściwości asfaltów HiMA czynią asfaltowe nawierzchnie drogowe długowiecznymi, odpornymi na trudne warunki atmosferyczne oraz silne obciążenie ruchem samochodowym i ciężarowym" - zaznaczyła spółka. Zapowiedziała przy tym, że na kolejne odcinki doświadczalne realizowane w ramach projektu SEPOR przygotuje i dostarczy specjalną wersję lepiszcza typu HiMA.

Czytaj także: Szansa na historyczny wynik sprzedaży asfaltów w grupie Orlen

Grupa Orlen jest jednym z największych w Polsce i Europie Środkowej dostawców lepiszcza bitumicznego wykorzystywanego do produkcji nawierzchni asfaltowych. Asfalty drogowe, modyfikowane ORBITON, wysokomodyfikowane ORBITON HiMA, wielorodzajowe i przemysłowe, produkowane są przez podmioty tej grupy w Polsce - w Płocku i Trzebini, a także w Pardubicach i Litvinovie w Czechach oraz w Możejkach na Litwie.

W 2014 r. Orlen Asfalt jako pierwsza spółka w Polsce wprowadziła technologię asfaltów wysokomodyfikowanych ORBITON HiMA i obecnie - jak podaje PKN Orlen - "jest to produkt o najlepszych właściwościach funkcjonalnych w ofercie asfaltów".

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021