Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Dofinansowanie kosztów zakupu prądu na zasadzie pomocy de minimis

Autor: Ireneusz Chojnacki
Dodano: 03-08-2019 06:00

Firmy, w przypadku których ceny sprzedaży prądu od lipca 2019 r. zostały odmrożone, a nie są to przedsiębiorstwa energochłonne, mają prawo do ubiegania się o dofinansowanie kosztów jego zakupu za II półrocze 2019 r. na zasadzie pomocy de minimis. Średnie i duże przedsiębiorstwa, bo ich to dotyczy, same będą musiały ocenić, czy kwalifikują się do tej pomocy i same ubiegać się o dofinansowanie od Zarządcy Rozliczeń. Ustawa wyznacza graniczny termin składania wniosków o to dofinansowanie.

Czerwcowa nowelizacja ustawy w sprawie cen prądu zróżnicowała sytuację poszczególnych grup odbiorców energii w II półroczu 2019, innych niż odbiorcy z grupy taryfowej G, zdominowanej przez gospodarstwa domowe, którzy nic nie musieli robić, żeby w całym 2019 r. utrzymać ceny zakupu prądu na poziomie z 2018 roku.

Mikro i małe przedsiębiorstwa, ale też szpitale i jednostki sektora finansów publicznych, a w tym samorządy, aby w II półroczu 2019 utrzymać ceny zakupu prądu na poziomie z czerwca 2018, musiały składać w spółkach obrotu oświadczenia potwierdzające, że zgodnie z ustawą są do tego uprawnione (termin składania tych oświadczeń został przedłużony do 13 sierpnia 2019 r.).

Z kolei duże i średnie firmy, niekwalifikowane jako energochłonne, z tytułu wzrostu cen prądu w II półroczu 2019 uzyskały prawo do dofinansowania do kosztów zakupu prądu, na zasadzie pomocy de minimis. Ta grupa odbiorców to ponad 18 tysięcy podmiotów. Pomoc de minimis to pomoc publiczna udzielana przez państwo małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej, m.in. ze względu na to, że nie narusza konkurencji i nie wpływa na handel między krajami Unii.

Dofinansowanie na zasadzie pomocy de minimis nie będzie następowało automatycznie. Ważne jest, jak wskazują prawnicy, że to same firmy będą musiały ocenić, czy kwalifikują się do niej, a jeśli ocenią, że tak, to wystąpić do Zarządcy Rozliczeń z wnioskiem o dofinansowanie. Oczywiście jeśli to będzie miało sens.

Więcej o szczegółach dofinansowania kosztów zakupu prądu w ramach pomocy de minimis  w dalszej części artykułu

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019