Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Fundusz celowy na modernizację energetyki zamiast bezpłatnych uprawnień CO2

Autor: Ireneusz Chojnacki
Dodano: 05-08-2019 06:03 | Aktualizacja: 05-08-2019 06:27

Władze rezygnują z przeznaczenia dla energetyki na okres 2021-2030 bezpłatnych uprawnień do emisji CO2, ale nie z finansowania modernizacji sektora środkami pochodzącymi z  unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS.  Zanosi się na utworzenie funduszu celowego modernizacji energetyki finansowanego środkami ze sprzedaży części uprawnień do emisji CO2, którymi będzie dysponowała Polska.

Nie wdając się w szczegóły, zgodnie z dyrektywą o systemie handlu emisjami (EU ETS) polski rząd mógł przydzielić energetyce na lata 2021-2030 na zasadzie wyłączenia od stosowania ogólnych zasad (derogacja) bezpłatnie część uprawnień do emisji CO2, z puli, którą w tym okresie będzie dysponowała Polska.

Według uzyskanych informacji wygląda zaś na to, że władze zrezygnowały z wykorzystania tej derogacji i zamiast przydzielać uprawnienia energetyce, planują utworzenie funduszu celowego na modernizację energetyki, finansowanego ze sprzedaży części uprawnień do emisji CO2.

- Decyzja o rezygnacji z derogacji została podjęta po przeanalizowaniu wad i zalet mechanizmu derogacyjnego. Była ona również konsultowana z sektorem energetycznym. Uznano, że derogacja po roku 2020, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie, nie jest narzędziem, które może w efektywny sposób doprowadzić do modernizacji sektora (energetycznego - red.). Powstały fundusz celowy będzie funduszem na poziomie krajowym, do którego utworzenia nie jest potrzebna zgoda KE. Jednak środki z funduszu będą stanowiły pomoc publiczną, wobec czego zasady ich przyznawania będą musiały zostać notyfikowane KE - poinformowało nas Ministerstwo Środowiska.

Jak duży może być ten fundusz celowy? 31 lipca 2019 r. rząd zapoznał się z dokumentem „System EU ETS po 2020 r. - rekomendacje”, przedłożonym przez ministra środowiska. W informacji po posiedzeniu rządu zostało podane m.in., że jedna z rekomendacji to właśnie zrezygnowanie z derogacji dla energetyki, sprzedaż całej puli aukcyjnej dostępnej dla Polski na aukcjach i przeznaczenie dochodów ze sprzedaży 275 mln uprawnień do emisji na zasilenie krajowego funduszu celowego na modernizację sektora energetycznego, za który odpowiedzialny byłby minister energii.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020