Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

PAIH da firmom granty "na podbój" rynków Norwegii, Rosji i Ukrainy

Autor: PAP/TE
Dodano: 07-08-2019 12:47

50 firm z sektora m.in. IT, spożywczego, kosmetycznego, budowlanego, ze wsparciem finansowym Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu, ma szansę podbić rynki Norwegii, Rosji i Ukrainy - poinformowała w środę PAIH. Chodzi o grant, którego maksymalna wartość wynosi 200 tys. zł.


PMT składa się z etapu krajowego i zagranicznego. Nabór i pierwszą ocenę wniosków poprzedza seminarium informacyjne dla przedsiębiorców. Kolejnym krokiem są warsztaty nt. specyfiki rynku docelowego, tworzenia strategii ekspansji, którą grantobiorcy przetestują i wdrożą na rynku zagranicznym w asyście ekspertów PAIH i doradców zewnętrznych. Okres realizacji projektów przez firmy nie może przekroczyć dziewięciu miesięcy, a grant może osiągnąć 100 proc. wydatków kwalifikowanych.

"Od maja 2018 roku PAIH zorganizowała sześć naborów do projektu. Polskie MŚP miały szansę aplikować o grant na ekspansję na takie rynki jak: USA, Kanada, Meksyk (I nabór, 2018 r.), Japonia, Chiny, Wietnam (II 2018 r.), ZEA, Kenia (III 2018 r.), Australia, Indie, Izrael (IV, 2019 r.), Norwegia, Rosja, Ukraina (V, 2019 r.) oraz Indonezja, Singapur i Korea Południowa (VI, 2019 r.)" - czytamy w komunikacie.

Etap zagraniczny, czyli m.in. udział w targach meblarskich w Kanadzie, mają za sobą zwycięzcy pierwszej rundy konkursowej. W ich ślady mają pójść kolejni.

W drugim w tym roku naborze, na rynki Norwegii, Rosji i Ukrainy, PAIH przyjęła 83 wnioski.

"Największą popularnością wśród wnioskodawców cieszyła się Norwegia (34 aplikacje), za nią uplasowała się Ukraina (28). Rosją przedsiębiorcy zainteresowani byli najmniej (21 aplikacji)" - powiedziała cytowana w komunikacie project manager ds. realizacji programu PMT Angelika Wójcik.

Ekspertka dodaje, że na opublikowanej właśnie liście rekomendowanych do wsparcia w tej rundzie jest 50 firm. Podobnie, jak w przypadku poprzednich, większość stanowią mikrofirmy (56 proc.), niemal 1/3 średnie (30 proc.), resztę - małe. Wyjaśnia też, że sektory, które reprezentują, to m.in. IT, medtech, spożywczy, kosmetyczny, budowlany.

Jak wskazano, wśród rekomendowanych przez nas PAIH firm, są producenci innowacyjnych kosmetyków dla dzieci i dietetycznych słodyczy, autorzy nowoczesnego systemu smart home i testów genetycznych. Wsparcie z programu może również otrzymać spółka wytwarzająca materiały z recyklingu, sprzedająca kontenery modułowe, czy zajmująca się diagnostyką weterynaryjną.

Według przedstawicielki Agencji, każda z firm przeszła ocenę formalną i merytoryczną wniosku, a kolejnym krokiem jest podpisanie umów i warsztaty z ekspertami. "Zakładamy, że większość rekomendowanych przez nas przedsiębiorców podpisze umowy, jeśli jednak któraś z jakiś przyczyn tego nie zrobi, zaprosimy do udziału wnioskodawców z listy rezerwowej" - zaznaczyła Wójcik.

W komunikacie PAIH czytamy ponadto, że 31 lipca zamknięto nabór na rynki Indonezji, Singapuru i Korei Południowej, a już we wrześniu uruchomi kolejny.

Jak dodała Wójcik, będzie to pierwsza runda, poświęcona kierunkom ekspansji, które już w programie się pojawiły. "Jeszcze raz damy szansę przedsiębiorcom na złożenie aplikacji na USA, ZEA i Chiny ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków na te rynki w poprzednich naborach" - wskazała.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne jest realizowany w latach 2018-2023 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Łączna wartość wparcia dla firm wyniesie ponad 176,5 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021