Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Wielomilionowa strata Grupy Trakcja

Autor: Dariusz Ciepiela
Dodano: 27-08-2019 21:33

Trakcja PRKiI podała szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wyniki za pierwsze półrocze 2019 r.  Wynika z nich, że przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 655,4 mln zł, wynik brutto ze sprzedaży był ujemny i wyniósł 454 tys. zł. Grupa zanotowała stratę EBITDA na poziomie 19,5 mln zł i stratę netto w wys. 35,8 mln zł

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółki Trakcja PRKiI za pierwsze półrocze 2019 r. mówią o przychodach ze sprzedaży w wys. 423,4 mln zł i  wyniku brutto ze sprzedaży w wys. 426 tys. zł. 

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020