Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Losy Huty Częstochowa znów niepewne. Syndyk rezygnuje w kluczowym momencie

Autor:  TE/PW/PAP  |  11-09-2019 12:19
Syndyk upadłej spółki ISD Huta Częstochowa złożył do częstochowskiego sądu wniosek o jego odwołanie - ze względów zdrowotnych. Syndyk złożył ów wniosek przed podjęciem decyzji ws. wyboru dzierżawcy przedsiębiorstwa, na co w poniedziałek zgodził się sąd.

  • Wydawało się, że dzierżawa na 12 miesięcy została już przez syndyka powierzona spółce Sunningwell, która zapowiada podwojenie produkcji i zatrudnienie dodatkowych pracowników.
  • Decyzję o tym, komu powierzyć dzierżawę, miał podjąć syndyk w terminie do 13 września. Miała ona zapaść już jednak wcześniej, bo we wtorek, 10 września, o czym informowały związki zawodowe oraz Sunnigwell. Okazuje się, że syndyk nie zdążył jednak o tym formalnie poinformować sądu, bo miał to zrobić w środę, 11 września.
  • W środę syndyk przekazał jednak, że z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia trafił do szpitala na badania, co wymusiło złożenie do sądu wniosku o odwołanie syndyka. W tej sytuacji nie może więc podejmować decyzji.

ISD Huta Częstochowa ma 85 proc. udział w rynku stali grubej.
fot. mat. pras.

W poniedziałek częstochowski sąd na kilkugodzinnym posiedzeniu wysłuchiwał oferentów zainteresowanych dzierżawą majątku ISD Huty Częstochowa. Wcześniej, 4 września, ogłosił upadłość likwidacyjną tej spółki, oddalając dwa wnioski o sprzedaż przedsiębiorstwa z pominięciem postępowania upadłościowego (tzw. pre-pack).

Podczas poniedziałkowego wysłuchania swoje oferty przedstawiły spółki Cognor Holding oraz Sunningwell International Polska (spółka Corween Investments nie złożyła oferty dzierżawy). Obie miały półtorej godziny na przedstawienie oferty i przedłożenie dowodów potwierdzających wiarygodność składanych deklaracji co do uruchomienia produkcji.

W następstwie tego, biorąc pod uwagę potrzebę niezwłocznego uruchomienia produkcji w ISD Hucie Częstochowa przed zimą, sędzia-komisarz wyraziła zgodę na wydzierżawienie przedsiębiorstwa na czas określony 12 miesięcy z zastrzeżeniem prawa jego pierwokupu na rzecz dzierżawcy.

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego osobę ewentualnego dzierżawcy wybiera syndyk, który prowadzi postępowanie upadłościowe pod nadzorem sędziego-komisarza. Syndyk Mieczysław Radecki we wtorek sygnalizował PAP, że zamierza podjąć decyzję jeszcze tego samego dnia, a w środę poinformować o niej sąd.

W środę syndyk Radecki przekazał jednak PAP, że z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia trafił do szpitala na badania, co wymusiło złożenie do sądu wniosku o odwołanie syndyka; w tej sytuacji nie może więc podejmować decyzji. Rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie sędzia Dominik Bogacz potwierdził, że taki wniosek trafił do sądu; sędzia-komisarz nie zdecydowała jednak jeszcze w jego sprawie.

Wniosek o upadłość likwidacyjną zarząd spółki ISD Polska, właściciela Huty Częstochowa, złożył w sądzie pod koniec czerwca br. Na początku lipca zgodę na sprzedaż przedsiębiorstwa potencjalnemu inwestorowi zagranicznemu wyraził drugi z dwóch głównych wierzycieli huty; inwestor jednak przekazał, że jego oferta była uwarunkowana przyjęciem jej przed wnioskiem o rozpoczęcie procesu likwidacji. Następnie sąd powołał tymczasowego nadzorcę spółki.

28 sierpnia do sądu wpłynęła modyfikacja wniosku dłużnika - o ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (pre-pack) na rzecz spółki Sunningwell International Polska. Tego dnia wniosek o ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie pre-packu złożyła też powołująca się na status wierzyciela spółka Corween Investments, działająca w ramach grupy Liberty Group. Nadto ofertę zakupu i dzierżawy huty złożyła spółka Cognor Holding.

Po ubiegłotygodniowym posiedzeniu sąd wyjaśniał, że nie mógł zatwierdzić pre-packu na rzecz Corween Investments - choć bowiem spółka potwierdziła posiadanie środków na nabycie huty stwierdzono, że - wbrew procedurze - nie jest ona jej wierzycielem; nie posiadała też jeszcze uprzedniej zgody UOKiK na koncentrację. Spółka Sunningwell International Polska nie udowodniła posiadania środków na zakup huty.

W tej sytuacji sąd zdecydował w środę o ogłoszeniu upadłości ISD Huty Częstochowa na zasadach ogólnych. Akcentował, że rozwiązanie również umożliwia zainteresowanym podmiotom złożenie oferty nabycia przedsiębiorstwa, poprzedzonego zawarciem umowy dzierżawy. Na poniedziałek sędzia-komisarz wyznaczyła wysłuchanie oferentów zainteresowanych dzierżawą.

Zgodnie z wiedzą sądu ISD Huta Częstochowa nie prowadzi produkcji, jednak sposób zabezpieczenia majątku i możliwości produkcyjnych pozwala na wznowienie produkcji w okresie około miesiąca. Pracownicy od maja br. przebywają na tzw. postojowym za wyjątkiem grupy ok. 150 osób, która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie i utrzymanie mienia.

Syndyk przedstawił oferentom uzgodniony w porozumieniu z zarządem upadłej spółki plan wznowienia produkcji z początkiem października br. Oszacowano koszty uruchomienia produkcji na ok. 60-80 mln zł.

Z materiałów sporządzonych przez biegłego wynika, że wartość przedsiębiorstwa bez aktywów obrotowych i praw do emisji CO2 to blisko 188 mln zł, natomiast powiększona o wartość materiałów niebędących surowcami i złomem (głównie części zamienne) - 230 mln zł. Przyczyny złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa nie leżą po stronie urządzeń, technologii procesów produkcji czy kwalifikacji i zasobów ludzkich.

Biegły wskazał też, że ISD Huta Częstochowa ma 85 proc. udział w rynku stali grubej. To zakład z nowoczesnym parkiem maszynowym i ponadstuletnią tradycją. Z chwilą ogłoszenia upadłości zatrudniał 1188 pracowników. 4 września sąd podjął decyzję umożliwiającą syndykowi uruchomienie dla pracowników środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Według związków podstawową przyczyną problemów ISD Huty Częstochowa stał się brak kapitału obrotowego na zakup surowców (złomu, surówki, żelazostopów) i wznowienie produkcji. Właściciel, czyli ISD, poinformował związki, że nie ma odpowiednich środków. Właścicielem huty od 2005 r. jest Związek Przemysłowy Donbasu (ISD).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019