Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Czas i pieniądz – Czy można je zaoszczędzić na projekcie?

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Fluor S.A.
Dodano: 16-09-2019 09:44

Głównym celem każdej firmy usługowej jest szeroko rozumiane zadowolenie klienta. Co to oznacza? Po pierwsze świadomość jak ważnymi aspektami dla klientów są czas i pieniądze.

Dlatego też, dostarczenie wysokiej jakości produktu - usługi jest priorytetem dla doświadczonej firmy inżynieryjnej. Dobrze wykonana usługa inżynieryjna to między innymi wykonanie projektu tak, aby uniknąć konieczności długiego ponownego oczekiwania na odpowiednie materiały na budowie, kosztownej recertyfikacji np. systemów rurociągów i co za tym idzie opóźnień w realizacji. Pewność, że materiały dostarczone na budowę będą spełniać wszystkie normy, certyfikaty i wymagania klienta, a także, że przejdą odpowiednie badania odbiorowe, to misja jaką może spełnić tylko wykwalifikowana kadra inżynierska.

Nie wszystkie biura inżynieryjne mają odpowiednich specjalistów, którzy mogą sprostać temu z pozoru prostemu wymaganiu. A taki zespół ekspertów jest kluczowy, gdy przygotowane są specyfikacje materiałowe i zapytania ofertowe, gdyż powinny być napisane w taki sposób, aby dostawca dokładnie wiedział czego oczekuje klient i co jest podstawą zapytania ofertowego. Taki zamawiany materiał, 'skrojony na miarę' instalacji, jest jednym z elementów przyczyniających się do sukcesu projektu. Poza wymaganiami klienta, bezpieczeństwo i wysoka jakość produktu są na kluczowym miejscu.

Pierwszym etapem jest stworzenie poszczególnych Specyfikacji materiałowych oraz kart katalogowych. Powstają one na podstawie zarówno specyficznych wymagań danego klienta jak i na podstawie obowiązujących norm i standardów.

Kolejnym etapem jest stworzenie zapytania ofertowego. Ważnym aspektem jest, aby zapytanie zawierało również informacje dotyczące tego jak materiał ma być zabezpieczony na czas transportu i składowania do momentu jego zainstalowania oraz kilka innych ważnych informacji. Dokładne sprecyzowanie warunków instalacji na samym początku projektu pozwala uniknąć przeróbek związanych z ponownym przeprojektowaniem i dodatkowymi pracami związanymi z ponownym oddaniem np. rurociągu do użytku. W takim przypadku zadaniem zespołu inżynierów jest dbałość o to, aby wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zamawianych elementów orurowania były precyzyjnie i jasno zestawione w dokumentacji wysyłanej do potencjalnych dostawców i klienta.

Biuro inżynieryjne Fluor opracowało własny system podziału materiału na pakiety. Dla każdego pakietu powstają między innymi wspomniane Specyfikacje materiałowe, ale i inne pomocne elementy. Takie podejście pozwala usystematyzować konkretne informacje w jednym, dedykowanym komplecie dokumentacji, a co za tym idzie przekazać przejrzyste wymagania dostawcom. W celu doboru odpowiedniego dostawcy, dla każdego pakietu przeprowadzany jest szczegółowy proces weryfikacji dostawcy zarówno pod względem technicznym jak i komercyjnym. Konieczne jest pozyskanie jeszcze kilku innych kluczowych informacji, ale co ważne liczy się nie tylko cena, ale również jakość dostarczonych produktów.

Powyższe działania nie są może skomplikowanym procesem, ale niezwykle złożonym i wymagającym sporego doświadczenia inżynierów. A na celu mają osiągnięcie sukcesu projektu i zadowolenie klienta, czyli ograniczenie ryzyka do minimum, aby uruchomić instalację w założonym terminie i budżecie.

Ewa Kostowska-Barcik
Inżynier Działu Orurowania, Fluor S.A.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022