Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Cyfrowy skrót, czyli cywilizacyjny (prze)skok

Autor: Adam Sofuł
Dodano: 20-09-2019 13:19

Nowoczesne technologie ICT nie są już tylko jedną z branż współczesnej gospodarki. W coraz większym stopniu determinują jej rozwój, a biznes coraz bardziej przenosi się do sieci. Nadążanie za przyspieszającą technologiczną czołówką jest coraz trudniejsze, ale cyfrowa rewolucja może być szansą także dla tych zapóźnionych regionów.


Polska Wschodnia przez dekady była nazywana Polską B. Dziś to określenie już mocno zdezaktualizowane, ale niemal przez całą powojenną (a po części i dawniejszą) historię można uznać za prawdziwe, a o tyle że oddawało stosunek „centrum” do wschodnich peryferii kraju. Ten obszar był przez dekady niedoinwestowany, by nie powiedzieć zaniedbany. Wielkie budowy socjalizmu lokowano w innych regionach.

zobacz też: Fundusze unijne odmieniają Polskę Wschodnią

Dziś pięć wschodnich województw mozolnie, z determinacją i – co ważniejsze - skutecznie nadrabia cywilizacyjny dystans. Czy jednak w okresie, gdy mamy do czynienia z globalną cyfrową rewolucją, a postęp technologiczny jest coraz szybszy, takie regiony jak Polska Wschodnia nie stoją na straconej pozycji? Czy cywilizacyjny dystans wraz z rozwojem nowoczesnych technologii nie będzie się z roku na rok pogłębiał? Niekoniecznie. Trzeba tylko trochę zapomnieć o przeszłości, o utartych ścieżkach i włączyć się do technologicznego wyścigu XXI wieku. Trzeba iść trochę na skróty.

zobacz też: Polska Wschodnia nadal z tyłu, ale już coraz mniej

Po to, by przejść od gospodarki (nie z własnej winy) zacofanej do nowoczesnej, nie trzeba przechodzić wszystkich etapów. Gdy mówimy o rozwoju Polski Wschodniej, nie myślimy o tym, by weszła ona w etap owych „wielkich budów socjalizmu”, lecz raczej o tym, by wykorzystując istniejące zasoby (i stymulując finansowo odpowiednie obszary), mogła włączyć się we współczesną cyfrową gospodarkę.

Oczywiście pewnych etapów przeskoczyć się nie da – niezależnie od tego, czy chcemy rozwijać tradycyjną (a za chwilę już anachroniczną), czy cyfrową gospodarkę musimy stworzyć odpowiednie podłoże – przede wszystkim infrastrukturę, zarówno komunikacyjną, jak i teleinformatyczną. Pierwsze 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej dało Polsce Wschodniej pod tym względem zauważalny gołym okiem postęp. To stworzyło warunki, że można już myśleć bardziej „cyfrowo".

I Polska Wschodnia powoli przestawia się na cyfrowe tory. Kojarzona raczej z turystyką ma pod tym względem spory potencjał. Dość wspomnieć, że polski gigant (jak na lokalne warunki) informatyczny – Asseco pochodzi z Podkarpacia.

A ponieważ każdy biznes zaczyna się od zera (w kasie) i od pomysłu bardzo mocno stawia na start-upy. To właśnie w Polsce wschodniej powstało sześć tzw. platform startowych. To partnerstwa zrzeszające ośrodki innowacji, szkoły wyższe, fundusze venture capital i przedstawicieli biznesu, które udzielają wsparcia dla osób mających pomysł na innowacyjny biznes i chcących założyć go w Polsce Wschodniej. To jedyny tego typu i realizowany na tak szeroką skalę program w kraju, służący wsparciu rozwoju start-upów.

Każda z tych platform ma swoje specjalizacje - platforma startowa „Start-up Heroes” w Olsztynie specjalizuje się w ICT, produkcji żywności, ekoenergetyce. Platforma startowa ”Hub of Talents 2” w Białymstoku - metalowo-maszynowa, związana z przetwórstwem metali i wytwarzaniem maszyn, IT/ICT oraz specjalizacja horyzontalna.

Kolejna platform startowa - „Wschodni Akcelerator Biznesu” w Puławach ma specjalizacje branżowe: ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, ICT. Platforma startowa „Unicorn Hub” w Lublinie –IT/ICT, Smart City/transport i motoryzacja, medycyna/zdrowie publiczne. W platformie startowej „IDEALIST” w Lublinie specjalizacje branżowe to ICT, energetyka, medycyna/turystyka/zdrowie. Platform startowa „Start in Podkarpackie” w Rzeszowie to IT/ICT, lotnictwo, motoryzacja, budownictwo.

Są też inne inicjatywy, jak np. Idea Regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości w województwie podlaskim została zainicjowana podpisaniem w lipcu 2018 roku listu intencyjnego „Region północno-wschodni wobec wyzwań Gospodarki 4.0”. Do inicjatywy przystąpiły największe podlaskie uczelnie, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu. Centra Kompetencji gwarantują przede wszystkim dostęp do nowych technologii i wykwalifikowanych kadr oraz stworzenie sieci łączącej przedsiębiorców oraz wymianę danych pomiędzy nimi.

Atutem Polski Wschodniej w tym wyścigu do nowoczesności może być – dziś uchodzący za obciążenie – fakt, że w tym regionie dominują raczej małe i średnie firmy, które ze swojej natury są elastyczniejsze i łatwiej dostosowują się do szybko zmieniających się warunków biznesowych. Przeszkodą może być oczywiście ich słaba baza kapitałowa – postęp poza pomysłem wymaga również pieniędzy – ale to może być zniwelowane przez napływ środków unijnych.

Pamiętajmy jednak, że droga do nowoczesności to tak naprawdę krok w nieznane. Wymaga odwagi – tej akurat polskim przedsiębiorcom nie brakuje – ale i rozwagi. By nowoczesne pomysły były możliwe do realizacji w istniejącym otoczeniu biznesowym, a z drugiej strony, by owo otoczenie biznesowe zmieniać wraz ze zmieniającymi się trendami w gospodarce.

O tym, jak tego dokonać i która droga wiodąca do cyfrowej przyszłości będzie dla Polski Wschodniej najodpowiedniejsza, będziemy dyskutować podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w Białymstoku w dniach 25-26 września 2019 roku.

Tej tematyce będzie poświęconych kilka paneli dyskusyjnych. O tym, jak nowe technologie zmieniają gospodarkę podczas sesji „Cyfryzacja i nowe technologie” będą dyskutować: Izabela Bartnicka, Head of Business Development w Fundacji Digital University, Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa podlaskiego, Katarzyna Nosalska, członek zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Eliza Pogorzelska, dyrektor w Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Robert Strzelecki, CEO TenderHut, SoftwareHut, Paweł Tadejko z Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Karl Wilfing, przewodniczący Parlamentu Dolnej Austrii i Jacek Wiśniewski, prezes Nexera Holding Sp. z o.o.

W sesji „Branża IT – Puszcza Krzemowa” dyskutować będą: Jarosław Antychowicz, prezes Infinity Group, Adam Kamiński, koordynator klastra InfoTech, Adam Ławicki, prezes White Hill, Marta Molska, Co-Founder, Partner, DO IT crew Sp. z o.o., Adam Pogorzelski, CEO w Code & Pepper, Łukasz Skłodowski, prezes Elastic Cloud Solutions.

Podczas białostockiego kongresu nie mogło również zabraknąć miejsca dla startu-pów. Podczas debaty „Scena start-upowa Polski Wschodniej” zaprezentują się Anna Daszuta-Zalewska, dyrektor w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, Paweł Pacek, wicedyrektor w Agencji Rozwoju Przemysłu, Marcin Seniuk, dyrektor w PARP Łukasz Skłodowski, prezes, Elastic Cloud Solutions, Jakub Sochacki, manager w PwC i Adam Zdanowicz, założyciel, MAD Bicycles Moderator.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019