Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Skandynawski biznes w Polsce rośnie w siłę. Nasz eksport do nordyckich krajów też

Autor: Piotr Stefaniak
Dodano: 20-09-2019 16:05

Blisko 67 proc. przedstawicieli największych skandynawskich firm w Polsce, ankietowanych przez Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą, potwierdziło dalsze plany rozwoju na naszym rynku. Ich inwestycje w ciągu kolejnych 5 lat mogą osiągnąć wartość 2,8 mld euro. Sama współpraca tamtejszych firm i polskich wpływa pozytywnie na innowacyjność i efektywność polskiej gospodarki, ale także na polskie społeczeństwo.To jeden z kluczowych wniosków opracowania „Skandynawski biznes w Polsce – wczoraj, dziś i jutro” opublikowanego z okazji 15-lecia Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, przy współpracy z DNB Bank Polska.

Wynika z niego też, że największy potencjał wzrostu obserwuje się obecnie w obszarze innowacji, digitalizacji, zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Inwestycje

Cztery główne kraje skandynawskie (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja) są łącznie szóstym największym inwestorem zagranicznym w Polsce. Do 2017 r. firmy z tych krajów zainwestowały w Polsce 10,3 mld euro, z czego 732 mln w samym tylko 2017 r., a reinwestowały 414,7 mln euro.

Według danych SPCC i DNB Bank Polska, 98 proc. badanych firm potwierdziło, że ponownie zainwestowałoby w Polsce.

Rola nordyckich BIZ

- W ostatnich latach firmy skandynawskie inwestowały w Polsce przede wszystkim w przetwórstwo przemysłowe i nieco w mniejszym stopniu w handel oraz w budownictwie, transporcie i mediach – mówi Artur Tomaszewski, prezes zarządu DNB Bank Polska, członek zarządu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej. - Ich wkład w rozwój tych sektorów jest nie do przecenienia.

Jak podkreśla, firmom skandynawskim szczególnie bliska jest kwestia odpowiedzialności ekologicznej. Ich doświadczenia, przenoszone do Polski, mogą być „niezwykle cenne i wpłynąć pozytywnie na kierunki, w których będą podążać te branże” – uważa Tomaszewski. 

Zarazem wiele firm nordyckich pozostaje w światowej czołówce pod względem rozwoju i wdrażanych innowacji. Dlatego także w Polsce wspierają np. rozwój inteligentnych miast, dzięki pracom nad wprowadzeniem Internetu 5G, ale są też silnie zaangażowane w polski sektor energetyczny - zwłaszcza w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE).

- Nasze spółki implementują szereg nowych technologii oraz know-how, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku w regionie i całej Europie – twierdzi Carsten Nilsen prezes Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej. - Na poziomie produkcji współpraca ta wpływa na wzrost jej efektywności i wielkości.

Zarazem firmy z kapitałem skandynawskim są wśród największych podatników w Polsce. W samym 2018 r. wpłaciły do budżetu Polski ponad 590 mln zł z tytułu podatku dochodowego od firm (CIT).

Wymiana handlowa

W ostatnich 5 latach dynamika obrotów handlowych pomiędzy Polską a czterema krajami skandynawskimi wzrosła o 23 proc. Pod koniec 2018 r.  łączna ich wartość wyniosła 25,5 mld euro.

Jednocześnie otwierając się na Polskę, Skandynawia stała się jej drugim największym kierunkiem eksportowym.

Najbardziej spektakularny wzrost odnotowano w przypadku Finlandii, gdzie od 2011 r. eksport polskich towarów wzrósł o 80  proc.

Wielki pracodawca

Skandynawskie firmy zatrudniają obecnie na polskim rynku ponad 170 tys. osób. Wśród największych pracodawców są: IKEA, Sokołów (Danish Crown) oraz H&M.

Patrz też: Ikea Industry Stalowa Wola inwestuje w produkcję zielonej energii

W prężnie rozwijającym się sektorze BPO firmy skandynawskie są dziś trzecim największym pracodawcą, zatrudniając 27,9 tys. pracowników.

Skandynawskie firmy są jednymi z najbardziej pożądanych pracodawców ze względu na bardzo przyjazne podejście do pracownika, nowoczesne środowisko pracy, które odpowiada na potrzeby wielu pokoleń oraz kulturę organizacyjną budowaną na szacunku i zaufaniu, przypomina SPCC.

Patrz też: Politechnika Wrocławska podpisała porozumienie o współpracy z Volvo Polska

Ze wspomnianego badania SPCC wśród managerów największych firm skandynawskich w Polsce wynika, że 67 proc. z nich planuje dalej inwestować na polskim rynku. W ciągu kolejnych 5 lat inwestycje z udziałem kapitału skandynawskiego mogą osiągnąć wartość 2,8 mld euro.

Wyzwania

Wśród największych wyzwań związanych z dalszą ekspansją na polskim rynku przedstawiciele firm skandynawskich w Polsce wymienili przede wszystkim trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników i idące za tym rosnące koszty pracy.

Dopiero w drugiej kolejności wymieli oni: brak stabilności i przejrzystości przepisów, wysokie obciążenia podatkowe oraz niepewność regulacyjną.

Wyzwania związane z wdrażaniem nowych rozwiązań cyfrowych, czy automatyzacją procesów - to kolejny element wskazany przez menadżerów skandynawskich firm.

Zwrócili także uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi, na które kładzie się szczególny nacisk w Skandynawii.

 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019