Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Większa sprzedaż, mniejszy zysk. Wittchen podsumował półrocze

Autor: propertynews.pl/km
Dodano: 20-09-2019 19:17

Wittchen wypracował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 7,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 7,05 mln zł wobec 9,13 mln zł zysku rok wcześniej. Jak wyjaśniła spółka w raporcie, zwiększająca się skala działalności grupy wymagająca wykorzystania zewnętrznych magazynów oraz rosnący udział sprzedaży zagranicznej charakteryzującej się wyższym poziomem kosztów marketingowych i logistycznych dodatkowo wpłynęły na wyższą dynamikę wzrostu kosztów w stosunku do przychodów. W rezultacie zysk z działalności operacyjnej był niższy o 2,1 mln zł w porównaniu do I półrocza 2018 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 106,82 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 91,58 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedzającego.

W pierwszym półroczu 2019 roku otwarto 6 nowych salonów.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019