Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Porr, Intercor, Torpol i Budimex chętne na kolejowy kontrakt. Ceny od 1,7 do 2 mld zł

Autor: PAP/TE
Dodano: 24-09-2019 12:06

Cztery oferty dostały PKP Polskie Linie Kolejowe w powtórnym przetargu na zaprojektowanie i wykonanie prac na najbardziej wysuniętym na południe odcinku linii nr 131, czyli magistrali węglowej, w centralnej części Śląskiego.


Chodzi o odcinek tzw. magistrali węglowej wiodącej z Górnego Śląska w kierunku portów w Gdańsku i Gdyni, przebiegający w centralnej, silnie zurbanizowanej części woj. śląskiego - od Chorzowa Batorego, przez Bytom i Radzionków, po Nakło Śląskie.

Jest to również jedno z kluczowych połączeń kolejowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, którym kursują m.in. pociągi aglomeracyjne Kolei Śląskich z Katowic przez Chorzów i Bytom do Tarnowskich Gór i Lublińca.

Pierwotnie cztery przetargi dotyczące poszczególnych odcinków magistrali węglowej zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, prowadził od końca 2017 r. Dotyczyły one relacji: Chorzów Batory - Nakło Śląskie (koło Tarnowskich Gór - tzw. LOT A), Nakło Śląskie - Kalina (w pobliżu Herb - LOT B), Kalina - Rusiec Łódzki (LOT C) oraz Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice (LOT D).

Wszystkie te przetargi ogłoszono jako elementy realizacji unijnego projektu "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo", który przygotowano pod kątem dofinansowania środkami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W czerwcu ub. roku PLK otworzyły oferty m.in. w postępowaniu dot. odcinka Chorzów Batory - Nakło Śląskie. Przy ogłoszonym wówczas budżecie niespełna 793 mln zł brutto, spłynęły trzy oferty. Intercor z Torpolem zaproponowały cenę 1,331 mld zł brutto, spółki z grupy Budimex - 1,296 mld zł brutto, a Trakcja PRKiI - 1,512 mld zł brutto.

Następnie, pod koniec czerwca 2018 r., PLK unieważniły ten przetarg wobec przekroczenia budżetu (podobnie unieważniono przetarg na LOT B; w kolejnych miesiącach wybrano natomiast wykonawców dla LOT C i LOT D).

Do ogłoszonego w lipcu br. ponownego postępowania na LOT A zgłosiło się czterech oferentów. Przy budżecie zamówienia podstawowego 1,376 mld zł brutto, Intercor zaproponował cenę tego zamówienia 1,366 mld zł netto (całkowita cena brutto z opcjami i kwotą warunkową 1,842 mld zł), Torpol - 1,918 mld zł netto (całkowita brutto 2,529 mld zł), Porr - 1,285 mld zł netto (całkowita brutto 1,742 mld zł), a Budimex - 1,517 mld zł (całkowita brutto 2,020 mld zł).
W poprzednich latach na poszczególnych odcinkach i poszczególnych torach magistrali węglowej, także w obrębie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, prowadzono już odcinkowe prace remontowe (np. między Bytomiem Północnym i Radzionkowem oraz Radzionkowem i Nakłem Śląskim).

Teraz, jak wynika z dokumentacji obecnego przetargu dla odcinka Chorzów Batory - Nakło Śląskie, prace - podobnie, jak w pierwszym postępowaniu - mają doprowadzić do uzyskania, m.in. określonych docelowych prędkości jazdy, nacisków osi i wskaźników dla podtorza oraz sieci trakcyjnej.

Oznacza to, że na większości odcinków kompleksowo wymieniona ma zostać nawierzchnia torowa (poza fragmentami remontowanymi w ostatnich latach) i sieć trakcyjna, częściowo poprawiana ma być geometria linii. Przewidywana jest też przebudowa rozjazdów, wyremontowanie lub zbudowanie na nowo szeregu obiektów inżynierskich (wiadukty, ściany oporowe) i zamontowanie nowych urządzeń sterowania.

Perony przebudowywanego odcinka mają zyskać nowe nawierzchnie i inną infrastrukturę obsługi pasażerów. W centrum Chorzowa ma powstać nowy peron przystanku Chorzów Uniwersytet w rejonie ul. Strzelców Bytomskich. Zaplanowano też zmianę układu torowego stacji Bytom, a na głównym dworcu w tym mieście oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji hali dworcowej - wraz z wymianą poszycia jej dachu. Na przystanku Bytom Północny uwzględniano przesunięcie peronów w kierunku ul. Strzelców Bytomskich.

Wyłoniony w przetargu wykonawca ma przeprowadzić badania, opracować pełną dokumentację, pozyskać pozwolenia i wykonać roboty. Całość realizacji zakresu podstawowego zamówienia w formule "projektuj i buduj" ustalono na 41 miesięcy od daty rozpoczęcia (w poprzednim przetargu 52 miesiące).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019