Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Setanta podpisała plan połączenia z All In! Games

Autor: PAP/JS
Dodano: 01-10-2019 12:45

Setanta podpisała plan połączenia z prowadzącą działalność wydawniczą na rynku gier komputerowych spółką All In! Games - poinformowała Setanta w komunikacie. Po połączeniu Setanta zmieni nazwę na All In! Games i rozpocznie działalność wydawniczą w branży gier komputerowych.

Połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółki All In! Games na Setantę w zamian za nowo emitowane akcje emisji połączeniowej, które zostaną wydane wspólnikom All In! Games proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym.

Kapitał zostanie podwyższony o kwotę 3,02 mln zł w drodze emisji akcji serii G po cenie emisyjnej 10 zł za akcję.

Setanta podała, że wartość przedsiębiorstwa All In! Games wyceniona została przez biegłego rewidenta na 331,5 mln zł, a wartość Setanty na 9,7 mln zł.

All In! Games to wydawnictwo gier przeznaczonych na konsole oraz komputery osobiste. Jak podawano wcześniej, w 2019 r. spółka planuje 6 premier gier, a w 2020 r. będzie ich co najmniej 10.

Setanta zadebiutowała na głównym rynku GPW w styczniu 2017 r., przechodząc na niego z rynku NewConnect, na którym była notowana od stycznia 2013 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020