Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

URE przedłużył koncesję dla unikalnego w europejskiej skali zakładu

Autor: DM
Dodano: 03-10-2019 13:28 | Aktualizacja: 03-10-2019 13:53

Urząd Regulacji Energetyki przedłużył na 11 lat spółce Energobaltic, należącej do Lotos Petrobaltic, koncesję zagospodarowanie gazu odpadowego towarzyszącego ropie naftowej wydobywanej spod dna Morza Bałtyckiego.

Spółka wystąpiła do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskami o przedłużenie tych koncesji i zmianę terminów ich ważności do 31 grudnia 2030 r. Wymagana dokumentacja została złożona 14 czerwca 2019 roku, a pozytywne decyzje zostały wydane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 27 sierpnia i 3 września 2019 roku.

Czytaj też: Prezes PERN: rynek przestawi się z paliw na petrochemię

Energobaltic to unikalny zakład zarówno w Polsce, jak i w Europie. W Elektrociepłowni Władysławowo spółka wytwarza z gazu odpadowego energię elektryczną, cieplną, LPG i kondensat gazowy. Wymienione produkty powstają w procesie zagospodarowania gazu towarzyszącego wydobyciu ropy naftowej na Morzu Bałtyckim w morskiej kopalni ropy na złożu B3, a wkrótce także ze złoża B8.

Wytwarzane w elektrociepłowni ciepło trafia na rynek lokalny, do odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Energia elektryczna jest sprzedawana przedsiębiorstwu energetycznemu. Produkty gazowe, LPG i KGN są sprzedawane na podstawie umów zawartych z Grupą Lotos. 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019