Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

1600 spraw frankowiczów wpłynęło w pierwszym półroczu do Sądu Okręgowego w Warszawie

Autor: PAP/JS
Dodano: 03-10-2019 20:58

W pierwszym półroczu 2019 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło ponad 1600 spraw dotyczących roszczeń z umów kredytowych denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego - przekazała rzecznik ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie Sylwia Urbańska.

"W pierwszym półroczu 2019 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie, do wydziałów pierwszoinstancyjnych (a zatem w sprawach o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 75 000 zł) wpłynęło 1617 spraw oznaczonych w statystyce symbolem 049cf, który to symbol dotyczy spraw o roszczenia z umów frankowych denominowanych/indeksowanych do franka szwajcarskiego" - poinformowała Urbańska.

Dodała, że według ostatnich danych z 30 czerwca br., w Sądzie Okręgowym w Warszawie (w pierwszej instancji) było prowadzonych 4207 postępowań o roszczenia z umów kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł w sprawie dotyczącej kredytów we frankach szwajcarskich. Może on mieć istotny wpływ na sytuację Polaków, którzy mają kredyty mieszkaniowe w tej walucie. Trybunał stwierdził, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.


Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019