Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

#TydzieńwAzji. Europejski Bank Inwestycyjny na ratunek Jezioru Aralskiemu

Autor: Instytut Boyma
Dodano: 08-10-2019 16:55

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał z Uzbekistanem  memorandum w sprawie ratowania Jeziora Aralskiego przed wyschnięciem. Program inwestycyjny EBI dla akwenu ma mieć dwa cele. Pierwszy obejmie modernizację przestarzałych systemów nawadniających w dolinie rzeki Amu-Daria, będącej głównym źródłem wody dla tego zbiornika. Drugim celem jest rekultywacja gruntów rolnych

Memorandum umożliwia uruchomienie programu inwestycyjnego o wartości 100 mln euro. Kolejnym krokiem będzie zatwierdzenie pożyczki przez EBI. Następnie program będzie wdrażany we współpracy z rządem Uzbekistanu i Unią Europejską, w ramach wielostronnego funduszu powierniczego ONZ ds. Bezpieczeństwa ludzi dla regionu Morza Aralskiego (MPHSTF), utworzonego wspólnie przez ONZ i Uzbekistan w celu koordynowania przepływu pomocy w regionie. 

Jezioro Aralskie, jeszcze kilkadziesiąt lat temu było czwartym co do wielkości  jeziorem na świecie, stąd zwane jest również morzem. Na skutek prowadzonej przez Związek Radziecki polityki nawadniania pustynnych stepów Azji Środkowej w celu zwiększenia produkcji bawełny, wyschło ok. 90 % akwenu. Skala zniszczeń, która zaszła w tym miejscu, powoduje, że często uznaje się los tego zbiornika za największą wywołaną przez człowieka katastrofą ekologiczną na świecie. 

Na razie brak informacji o przetargach w ramach programu EBI dotyczącego Jeziora Aralskiego. Można się spodziewać, że taka inicjatywa będzie sprzyjała ekspansji firm z UE w Uzbekistanie. Na wrześniowym spotkaniu przedstawicieli władz tego kraju z bankiem zasugerowano pogłębienie współpracy Uzbekistanu z EBI w sektorach energii, transportu i komunikacji.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021