Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Inżynieria systemów pozwala przedsiębiorstwom przygotować się na przyszłe wyzwania

Autor: Artykuł dostarczony przez Dassault Systèmes
Dodano: 14-10-2019 16:07

Inżynieria systemów jest obiecującym podejściem dla firm, które zmagają się z wyzwaniami cyfryzacji i przyszłego rozwoju rynku. W połączeniu z potężną platformą biznesową, taką jak 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes, mogą one cyfryzować i dostosowywać do swoich potrzeb procesy rozwoju produktów.

Inżynieria systemów jest obiecującym podejściem dla firm, które zmagają się z wyzwaniami cyfryzacji i przyszłego rozwoju rynku. W połączeniu z potężną platformą biznesową, taką jak 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes, mogą one cyfryzować i dostosowywać do swoich potrzeb procesy rozwoju produktów.

Postęp cyfryzacji narzuca na przedsiębiorstwa nowe wyzwania związane z restrukturyzacją  i reorientacją istniejących procesów i struktur organizacyjnych. Zmiany te napędzane są rozwojem automatyzacji nowoczesnych procesów, wzrostem usieciowienia produktów i nowymi regulacjami.Aby w przedsiębiorstwie przeprowadzić udany i trwały proces cyfryzacji, musi ono zainicjować proces fundamentalnej transformacji. Jej efektem jest gotowość firmy na wzrastającą złożoność produktów i coraz częstsze ich usieciowienie, a także opracowywanie nowych modeli biznesowych wzmacniających konkurencyjność firmy. W tym kontekście obiecującą zasadą porządkującą jest inżynieria systemów. Jej celem jest poprawa współpracy poszczególnych ogniw systemu poprzez opisanie ich różnorodnych funkcji. Dodatkowo, inżynieria systemowa jest czynnikiem umożliwiającym zrównoważony rozwój i realizację projektów zwłaszcza w zakresie budowy nowej architektury produktu.

Zebrane informacje udostępniane są wszystkim uczestnikom projektu za pośrednictwem jednolitej platformy, takiej jak 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes, i mogą być przetwarzane w tym samym czasie. Platforma 3DEXPERIENCE służy do zbierania i zarządzania wszystkimi informacjami o produktach na każdym etapie ich cyklu życia, od projektu, poprzez rozwój, aż po serwis posprzedażowy, oraz do udostępniania ich w sposób interdyscyplinarny. W ten sposób firmy, które wdrożyły inżynierię systemów, otrzymują optymalne środowisko do przeprowadzenia całkowitej cyfryzacji procesu rozwoju i jednoczesnego ujednolicenia swoich danych.

 
 Autor: Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Dassault Systèmes

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019