Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

PARP: partnerstwo z Norwegami zwiększy szanse na dotację

Autor: Ireneusz Chojnacki
Dodano: 24-10-2019 09:10

W zasilanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego programie "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje" preferowane będą projekty, które przyczyniają się do rozwoju współpracy między firmami z Polski i Norwegii - mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaznaczając jednak, że niskiej jakości polsko-norweski projekt nie będzie miał szans.


PARP jest operatorem części biznesowej Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jak duży to program?

Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP: Finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego program, którego PARP jest operatorem, to program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, a jego budżet to 93,7 mln euro. To jest program dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Mogą być z niego finansowane innowacje produktowe oraz procesowe.

Czytaj również: PARP ogłosiła wyniki konkursu "Go to Brand"

Na co będą mogły być przeznaczane środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego?

- Z Norweskiego Mechanizmu Finansowego będziemy mogli wspierać innowacje w trzech obszarach priorytetowych. Pierwszy z nich to tzw. zielone technologie, w ramach budżetu wynoszącego 50 mln euro. Drugi obszar, jaki będzie wspierany, to biznes w obszarze wód morskich lub śródlądowych. W tym przypadku alokacja wynosi 10 mln euro.

Poza tym będzie wspierany rozwój produktów z obszarów tzw. technologii dobrobytu, czyli służących poprawie jakości życia wybranych grup społecznych. Na ten obszar jest przeznaczone blisko 18,7 mln euro.

Kolejne 15 mln euro przeznaczone jest na tzw. schemat małych grantów dla kobiet. To instrument dedykowany firmom prowadzonym przez kobiety, a będą mogły być w nim wspierane projekty z obszarów priorytetowych, czyli zielone innowacje, wody morskie i śródlądowe lub jakość życia.

Zobacz także: Trzy nowe konkursy PARP na wdrożenie innowacji

Jaką dotację będą mogły uzyskać pojedyncze projekty?

- W przypadku zielonych innowacji dotacja będzie wynosiła do 1 mln euro na projekt, a w przypadku biznesu w obszarach wód morskich i śródlądowych oraz technologii dobrobytu do 2 mln euro na projekt. W schemacie małych grantów dla kobiet firmy prowadzone przez kobiety będą mogły uzyskać dofinansowanie do 200 tys. euro na projekt. Ciekawostką jest to, że w toku projektu kobiety będą mogły posiłkować się wsparciem mentora, którego usługi zostaną sfinansowane z budżetu projektu.

Z czego wynikają obszary wsparcia programu finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i kwoty alokacji dotacji na pojedyncze projekty?

- Obszary wsparcia w programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego zostały wskazane w umowie między Polską a Norwegią. Natomiast poziom alokacji na pojedyncze projekty ustaliliśmy wspólnie z naszymi darczyńcami.

Kwoty dofinansowania pojedynczych projektów są na podobnym poziomie, co stosowany w innych programach realizowanych przez Norwegię i naszym zdaniem adekwatne do potrzeb realizacji innowacyjnych projektów inwestycyjnych w sektorze MŚP, a do takich firm adresowany jest program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”.

Czy z bilateralnego charakteru programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” wynika jeszcze coś specyficznego z punktu widzenia jego ewentualnych beneficjentów?


- W związku z tym, że darczyńcą środków jest Norwegia, preferowane będą projekty, które przyczyniają się do rozwoju współpracy między firmami z Polski i Norwegii. Projekty partnerskie, czyli polsko-norweskie, będą miały przyznawane dodatkowe punkty w procesie oceny wniosków o dofinansowanie. Tego typu preferencji w innych programach zarządzanych przez PARP nie ma.

Wnioskodawca będzie musiał się zastanowić nie tylko nad tym, w jakim obszarze programu może otrzymać wsparcie, ale też nad tym, czy ma możliwości realizacji projektu partnerskiego. Żeby ułatwić nawiązywanie partnerstw, planujemy uruchomienie niewielkiego programu wsparcia na takie działania (tzw. wsparcie na utworzenie partnerstwa). Przewidujemy niewielkie dotacje (1,2 tys. euro) na podróże związane z nawiązywaniem partnerstw.

W przypadku wsparcia dla firm „kobiecych” projekty polsko-norweskie też będą preferowane?

- W finansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” projekty polsko-norweskie będą preferowane w każdym obszarze, a więc także w przypadku grantów dla firm prowadzonych przez kobiety. Przy czym kwestia partnerstwa w programie jest traktowana elastycznie i nie jest ograniczona do współpracy przedsiębiorców. Za projekt partnerski będzie mógł być uznany każdy projekt, w którym współpraca polskiego przedsiębiorcy z podmiotem norweskim, czyli na przykład także z instytucją naukową, będzie stanowiła wartość dodaną projektu.

Partnerskie projekty polsko-norweskie będą miały duże preferencje?

- Program jest tak pomyślany, że niskiej jakości polsko-norweski projekt nie będzie miał szans na dotacje. Partnerstwo zwiększy zatem szanse na dotacje wśród podobnych jakościowo projektów. Spodziewamy się, że zainteresowanie udziałem w programie będzie duże, zatem przygotowanie dobrego projektu partnerskiego może być decydującym czynnikiem sukcesu.

Kiedy zostaną uruchomione programy wsparcia z Norweskiego Mechanizmu Finansowego?

- Zakładamy, że konkursy w programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” zostaną ogłoszone w IV kwartale 2019 r. Nabór wniosków zacznie się prawdopodobnie w styczniu 2020 r. i potrwa do końca marca. Przedsiębiorcy mogą się już przygotowywać do wzięcia udziału w programie - podstawowe informacje są dostępne na stronie internetowej PARP (PARP - fundusze norweskie), a wkrótce zostaną tam opublikowane szczegółowe dokumenty konkursowe.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021