Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Górnicy muszą zarabiać więcej

Autor: Jerzy Dudała
Dodano: 08-11-2019 07:32 | Aktualizacja: 08-11-2019 07:41

- Trzeba jednak walczyć o podwyżki górniczych wynagrodzeń, bo inaczej za niedługo nie będzie miał kto pracować w kopalniach. Praca górnika staje się bowiem coraz mniej konkurencyjna w odniesieniu do innych branż - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego.


Czy pańskim zdaniem nowy rząd poradzi sobie z problemami górnictwa?

Ten nowy rząd nie będzie pewnie całkiem nowy, ostatnie wybory parlamentarne bowiem wygrało to samo ugrupowanie. Nie ma przesłanek, że zmienią się ministrowie odpowiedzialni za górnictwo i energetykę. Ale to się ostatecznie okaże, kiedy ukonstytuuje się nowy rząd.

Problemów w górnictwie rzeczywiście nie brakuje. Dotąd sobie jakoś z nimi radzono, co nie oznacza, że wszystko jest dobrze. Potrzeba czasu i środków, żeby kopalnie wyszły na prostą. Wystarczy tu wspomnieć o Tauronie Wydobycie czy też Polskiej Grupie Górniczej.

Stosunkowo najlepiej ma się obecnie - wydobywająca głównie węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali - Jastrzębska Spółka Węglowa. Mogła ona bowiem korzystać z koniunktury na rynku węgla koksowego i wysokich cen tego surowca.

Natomiast trzeba pamiętać o tym, że nad naszym górnictwem unosi się widmo dekarbonizacji, ponieważ polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest taka, a nie inna. I nawet wtedy, kiedy deklarujemy, że będziemy rozwijali OZE, to i tak to nie pomaga i cały czas trwa nagonka na węgiel.

Czym ona będzie skutkować?

To, że niektórzy politycy - zwłaszcza ci „zieloni” - szczują na węgiel, to już nie dziwi. Natomiast problemem jest to, że banki nie chcą kredytować projektów związanych z węglem i finansować górnictwa. W tym zakresie mogą być coraz większe kłopoty.

Należy wprowadzić zmiany w zakresie organizacji pracy w górnictwie, czemu raczej niechętne były dotąd górnicze związki zawodowe?

Związki mają trudną sytuację, bo są w sektorze węglowym duże i uzasadnione oczekiwania płacowe. Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze kondycję spółek węglowych.

A zatem?

Trzeba jednak walczyć o podwyżki górniczych wynagrodzeń, bo inaczej za niedługo nie będzie miał kto pracować w kopalniach. Praca górnika staje się bowiem coraz mniej konkurencyjna w odniesieniu do innych branż.

Trzeba budować w Polsce nowe kopalnie?

Od dłuższego czasu podnoszona jest w Polsce kwestia potrzeby budowy nowych kopalń oraz dopuszczenia inwestorów, którzy chcieliby sięgnąć po nowe pokłady węgla. Natomiast jest problem, przeciwko nowym kopalniom buntują się bowiem społeczności lokalne.

One nie chcą u siebie budowy nowych kopalń. Jest wiele kopalń, gdzie złoża się sczerpują i przydałyby się nowe zakłady wydobywcze. Zobaczymy, jak sobie z tym problemem poradzi nowy rząd. Z pewnością kwestia budowy nowych kopalń będzie stanowiła dla nowego rządu wielkie wyzwanie.

Czytaj także: Oto sześć głównych przyczyn problemów polskiego górnictwa

A co z importem węgla do Polski?

Import jest i wynika między innymi z tego, że nie ma skutecznych barier celnych. Poza tym część węgla przechodzi przez Polskę dalej, na przykład do Czech. Jednak głównie chodzi o to, że sami nie wydobywamy tyle węgla, żeby móc zaspokoić potrzeby krajowego rynku.
Dopóki nasz węgiel nie będzie konkurencyjny - a przy obecnym obłożeniu podatkami i daninami będzie to niezwykle trudne - dopóty będą problemy i znaczący import surowca do Polski.

Czego pan oczekuje, jeżeli chodzi o funkcjonowanie górnictwa?

Kończy się okres nieustannych wyborów, przed nami jeszcze wybory prezydenckie. A zatem - w tym spokojniejszym od polityki czasie - okaże się, jak rząd zamierza rozwiązać problemy górnictwa.

Wiadomo bowiem, że w czasie kampanii przed niedawnymi wyborami parlamentarnymi nie obyło się też bez mówienia o górnictwie w tonie nieco populistycznym. Czas obietnic się skończył i okaże się, jakie konkretne działania w sektorze węglowym zostaną podjęte.

Rozmawiał: Jerzy Dudała

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021