Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Bank Pekao wyemituje obligacje na ponad 10 lat

Autor: PAP/PSZ
Dodano: 13-11-2019 18:27

Zarząd Banku Pekao uchwalił 13 listopada emisję obligacji podporządkowanych o wartości 400 mln zł - poinformował bank w komunikacie. Dniem emisji będzie 4 grudnia 2019 roku, a dniem wykupu 4 czerwca 2031 roku.

Wcześniejszy wykup będzie mógł zostać dokonany w czerwcu 2026 roku lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Obligacji ma być 800, jednostkowa wartość nominalna to 500 tys. zł.

Oprocentowanie papierów będzie zmienne, oparte o wskaźnik WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 1,70 punktu procentowego. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako kapitał kategorii Tier II.

Obligacje mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot lub Giełdę Papierów Wartościowych.

W czerwcu Bank Pekao wyemitował już obligacje podporządkowane o wartości 350 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020