Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Największa grupa energetyczna podała prognozy na 2020 rok. Oto, co sądzą o nich analitycy

Autor: Ireneusz Chojnacki
Dodano: 20-11-2019 21:00

PGE, lider energetyki w Polsce, pokazała jakich ogólnych wyników na poziomie raportowanego zysku EBITDA spodziewa się w 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem. W przypadku większości segmentów strzałki idą w dół. Analitycy, z którymi rozmawialiśmy, nie w pełni się zgadzają z oceną PGE. Nie ma jednak rozbieżności, jeśli chodzi o wytwarzanie energii z węgla. Ten segment w warunkach zastoju popytu na prąd jest pod presją rozwoju OZE oraz importu prądu. - Im słabszy wolumen produkcji energii z węgla brunatnego, tym gorzej dla takiej spółki jak PGE, dla której jest to podstawowy biznes - mówi jeden z analityków.


Skonsolidowany zysk operacyjny PGE powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po trzech kwartałach wyniósł 6,1 mld zł i był o 18 proc. wyższy niż rok temu.

Czytaj również: Dobre wyniki PGE, pomogły darmowe emisje

- Raportowane wyniki grupy PGE za pierwsze trzy kwartały 2019 są solidne, ale trzeba pamiętać, że duży wpływ na ten raportowany zysk EBITDA miał przydział dodatkowych darmowych uprawnień do emisji CO2, wycenionych na ok. 1,4 mld zł. Te darmowe uprawnienia poprawiły wyniki segmentu Energetyka Konwencjonalna o około 1,1 mld zł, a segmentu Ciepłownictwo o około 300 mln zł - mówi Paweł Puchalski, analityk Biura Maklerskiego Santander.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020