Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Koniec betonowania nawierzchni na autostradzie A1 pod Częstochową

Autor: PAP/PSZ
Dodano: 14-11-2019 19:38

Wykonawcy pracujący na opóźnionej budowie autostradowej obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1 zakończyli już planowane układanie nawierzchni jezdni z betonu cementowego - poinformowała 14 listopada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Podpisano też umowę na montaż barier bezpieczeństwa.


Prace betonowe odbywały się w ramach tzw. robót zabezpieczających kontynuowanych od końca lipca 2019 roku - po wyrzuceniu wiosną br. z budowy poprzedniego wykonawcy - przez konsorcjum z kluczowym udziałem Strabagu i Budimeksu.

Ich zakres obejmuje m.in. wykonanie robót zabezpieczających na głównym ciągu trasy, roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych oraz wykończenia obiektów inżynierskich.

Jak poinformował 14 listopada rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki, w ramach prac betonowych na jezdniach autostrady ułożono nawierzchnię o powierzchni ponad 300 tys. m kw. Całość prac asfaltowych przy nawierzchniach ma zostać zakończona w pierwszym tygodniu grudnia (obecnie wykonano 90 proc. robót w tym zakresie).

Ponadto - według zestawienia Krynickiego - zaawansowanie wykonania pali i montażu słupów ekranów wynosi 70 proc.; postęp w zakresie humusowania skarp, rowów i terenów płaskich wraz z obsiewem oszacowano na 85 proc. Prace przy kanalizacji deszczowej są zaawansowane w 95 proc.

Jak zaznaczył Krynicki, zakończono już roboty konstrukcyjne obiektów (na kilku obiektach do wykonania pozostały roboty wykończeniowe, jak nawierzchnie chodników, umocnienia stożków, czy montaż schodów skarpowych, barier i balustrad). Dla uzyskania zgód na użytkowanie kilku obiektów konieczne są jeszcze próbne obciążenia statyczne i dynamiczne.

W ostatnich tygodniach GDDKiA podpisywała też umowy w tzw. cząstkowych przetargach na elementy, których nie obejmuje zakres trwających obecnie tzw. robót zabezpieczających, a które są niezbędne dla udostępnienia jezdni autostrady kierowcom.

Postępowania te skonstruowano tak, aby kluczowy zakres zamawianych w nich robót został wykonany w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy - dzięki czemu można by puścić ruch tranzytowy autostradą jeszcze w tym roku. Pod tym kątem jeszcze w październiku zawarto umowy na wykonanie oznakowania oraz ogrodzenia trasy.

W czwartek rzecznik GDDKiA podał też, że w ostatnim przetargu poprzedzającym udostępnienie trasy, na montaż ekranów akustycznych na dwunastu obiektach mostowych, spłynęły cztery oferty - wszystkie mieszczące się w budżecie.

"Roboty mają zostać ukończone w terminie pięciu miesięcy od daty podpisania umowy. Jednocześnie dopuszczamy możliwość zastosowania wypełnienia tymczasowego w zakresie możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w terminie 45 dni od daty podpisania" - uściślił Krynicki.

W postępowaniu na bariery z końcem października 2019 roku wpłynęło odwołanie od wyboru wykonawcy. Chociaż zostało odrzucone, a o podpisaniu umowy z krakowską spółką Prowerk (za 14,5 mln zł brutto) Krynicki poinformował w czwartek, procedura odwoławcza wpłynęła na przesunięcie dwumiesięcznego terminu ukończenia tych prac.

Już wcześniej GDDKiA informowała też m.in., że doszło do awarii na wiadukcie drogowym nr 356 w ciągu DW 483, gdzie podczas pierwszej próby szczelności wodociągu nastąpiło jego rozszczelnienie.

"Zarówno awaria wodociągu jak i odwołanie od wyboru oferty na wykonanie barier ochronnych, wpływają bezpośrednio na termin udostępnienia jej do ruchu. Na termin oddania może jeszcze wpłynąć obecnie rozpatrywane przez inżyniera kontraktu roszczenie wykonawcy o przedłużenie czasu na ukończenie z tytułu wystąpienia niezależnych od wykonawcy czynników zakłócających i utrudniających wykonywanie robót na realizowanym kontrakcie" - zastrzegł Krynicki.

Drożność A1 wokół Częstochowy jest kluczowa dla przekierowania tam ruchu z miejskiego odcinka DK1, którą obecnie odbywa się główny ruch tranzytowy w osi północ-południe. W przyszłym roku rozpocznie się jego remont, zamówiony już przez częstochowski samorząd.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020