Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Znamy datę XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Będą nowości

Autor: PSZ
Dodano: 12-12-2019 13:15 | Aktualizacja: 12-12-2019 13:18

XII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbędzie się dniach 18-20 maja 2020 roku. Wydarzenie połączy tradycję z innowacją i dzięki nowym formom ma być jeszcze bardziej atrakcyjne. Część nowości będzie dotyczyć imprezy towarzyszącej - European Tech and Start-up Days.


XII Europejski Kongres Gospodarczy (EEC - European Economic Congress), największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej, odbędzie się w dniach 18-20 maja 2020 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Spodku w Katowicach. Po raz piąty wydarzeniu towarzyszyć będą European Tech and Start-up Days.

- Przyszłoroczna, XII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach połączy tradycję z innowacją. Będzie jak dotychczas - solidnie i merytorycznie, a jednocześnie inaczej, atrakcyjniej - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i European Tech and Start-up Days.

- Nowe formy widoczne będą m.in. w zdynamizowanych scenariuszach dyskusji panelowych. Aranżacja przestrzeni debat i spotkań, rola materiałów poglądowych, obecność w mediach społecznościowych - wszystko to w większym stopniu zależeć będzie od partnerów Kongresu i od specyfiki poruszanych tematów - dodaje.

Czytaj także: Ważne biznesowe wydarzenie zmienia formułę po 20 latach

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach każdego roku obejmuje wachlarz tematów gospodarczych w ich społecznym i politycznym kontekście. Sesje plenarne wyznaczają główne kierunki, które w przybliżeniu rozwijają panelowe spotkania specjalistów.

Merytoryczne ramy XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wyznaczają następujące tematy:


- To nasz punk wyjścia. Zakres tematyczny powstaje w ciągłym i aktywnym dialogu z partnerami, ekspertami, przyszłymi uczestnikami Kongresu. Agenda wzbogaca się stopniowo przez kilka miesięcy i zmienia tak, by zachować aktualność do momentu rozpoczęcia wydarzenia - tłumaczy Wojciech Kuśpik.

Dowiedz się więcej o agendzie EEC 2020

Europejski Kongres Gospodarczy od lat łączy środowiska zainteresowane rozwojem gospodarczym i technologicznym. Po raz piąty wydarzeniu towarzyszyć będą European Start-up Days - zdaniem uczestników - najbardziej efektywna platforma spotkań młodego, kreatywnego biznesu z zarządami firm trwale osadzonych w branży, zasobnych w kapitał, zainteresowanych technologicznymi nowościami.

- W przyszłym roku wszyscy spotkamy się pod wzbogaconym hasłem European Tech and Start-up Days. Dodana cząstka „Tech” podkreśla znaczenie technologii jako płaszczyzny kooperacji firm - niezależnie od skali ich działania czy rynkowego doświadczenia - wyjaśnia Wojciech Kuśpik.

Czytaj również: 15 tys. gości, 1 tys. prelegentów i 12 tys. publikacji - drugiej takiej imprezy nie ma w Polsce

Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu 2020 towarzyszyć będą także: projekt EEC - Liderzy Przyszłości, stanowiący forum spotkań młodych ludzi z autorytetami, gale finałowe konkursów Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor bez granic i Start-up Challenge.

W ostatnim, XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (13-15 maja 2019 r.), udział wzięło ponad 12,5 tys. uczestników reprezentujących biznes, w tym największe korporacje, duże, małe i mikroprzedsiębiorstwa oraz administrację, samorządy, świat nauki. Towarzyszące im 4. European Start-up Days (14-15 maja 2019 r.) odwiedziło ponad 3 tys. zainteresowanych nowymi pomysłami na biznes.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress - EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 12,5 tys. gości z Polski, Europy, świata. W ponad 150 sesjach bierze co roku udział około 1000 panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszy European Tech and Start-up Days - spotkanie młodego i innowacyjnego biznesu z przedstawicielami korporacji, w którym udział bierze ponad 3 tys. uczestników.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020