Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Jak obieg informacji wpływa na inwestycję budowlaną

Autor: Dominik Kosz
Dodano: 17-12-2019 14:53

Koszty i harmonogram inwestycji – te dwa elementy są wśród pierwszych tematów jakie interesują Inwestora. Jak zapanować nad kosztami? Jak zmieścić się w harmonogramie? Czy budowa zgodnie z oszacowanymi funduszami i w ustalonym terminie jest w ogóle możliwa?

Podstawą okazuje się szybkie i sprawne udzielanie odpowiedzi na zapytania pojawiające się na budowie w trakcie realizacji projektu. Kluczem jest efektywny system obiegu informacji pomiędzy inwestorem, projektantem oraz wykonawcami. Precyzyjne, właściwe i bezzwłoczne określenie zastosowanych rozwiązań projektowych, oraz natychmiastowe rozwianie wątpliwości co do użytych materiałów, znacznie obniża ryzyko wystąpienia ewentualnych roszczeń firm wykonawczych, opóźnień, czy też nawet zupełnego zaprzestania wykonywania prac na budowie. Okazuje się, że następstwa braku dostępu do właściwych informacji skutkują ogromnymi stratami dla inwestora, których nie sposób przewidzieć na etapie planowania inwestycji.

Dlatego też warto przy realizacji inwestycji wprowadzić proces zarządzania komunikacją na budowie i zatrudnić kadrę, która będzie odpowiedzialna za przepływ informacji we właściwy sposób.

Po pierwsze należy zaplanować jak komunikacja pomiędzy uczestnikami zamierzenia budowlanego ma działać, rozpoczynając od ustalenia schematu obiegu zapytań projektowych, który określi jakie informacje projektowe i realizacyjne zostaną rozesłane do kogo. Zostanie to następnie zawarte w kontraktach podpisanych z wykonawcami. Ujednolicone formularze zapytań projektowych oraz wskazanie czasu uzyskania odpowiedzi na zadane pytania są jednymi z elementów sprawności schematu. Ułatwia to także odpowiednią filtrację zapytań i skierowanie ich do odpowiednich pracowników firmy projektowej lub przedstawicieli inwestora.

Kolejnym krokiem jest określenie dystrybucji informacji wśród stron realizowanej inwestycji. Podział zapytań na te od podmiotów zewnętrznych (wykonawców) i wewnętrznych (poszczególne komórki projektowe), a następnie przekazanie ich właściwym działom, to element efektywnego zarządzania komunikacją. Jest to szczególnie istotne ze względu na natłok wiadomości na budowie, przez co wzrasta prawdopodobieństwo przypadkowego pominięcia istotnego szczegółu. Natomiast ten pominięty szczegół może mieć duże znaczenie dla harmonogramu i kosztów, a to kluczowe elementy, których naruszenia chcemy uniknąć. Poza tym dobra dystrybucja informacji pozwala nam na kontrolę odpowiedzi, których udzielają firmom wykonawczym projektanci poszczególnych branż.

Archiwizacja zebranych informacji, odstępstw od zatwierdzonego projektu i zmian projektowych to następny etap właściwego obiegu informacji. Olbrzymia ilość informacji w trakcie trwania inwestycji to nic dziwnego, toteż odnalezienie po czasie jakiejś konkretnej i być może kluczowej wiadomości może być utrudnione. Dlatego też na zakończenie inwestycji baza danych jest archiwizowana i staje się źródłem wiedzy w przypadku ewentualnych modernizacji, a także stanowi podstawę do korekty przyszłych projektów.

Obieg informacji, to z pozoru łatwe zadanie, jednak przy niewłaściwym zarządzaniu może okazać się ryzykownym elementem, a tego chcemy uniknąć. Szczególnie wtedy, gdy na placu budowy jest wielu wykonawców i opóźnienia generowane przez jednego z nich, mogą generować opóźnienia innych. Dlatego wprowadzenie sprawnych systemów kontroli prowadzenia budowy, w tym systemu zapytań projektowych, oraz zarządzanie tymi systemami przez doświadczony zespół, pozwoli na uniknięcie wielu kosztownych pomyłek i realizację inwestycji na czas.

 

*Dominik Kosz jest Projektantem Branży Budowlanej w Fluor S.A.


Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022