Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Związek Zawodowy Górników w Polsce ogłosił pogotowie strajkowe w kopalniach KW SA

Autor: wnp.pl (Jerzy Dudała)
Dodano: 19-11-2007 11:46

19 listopada obradowali przewodniczący organizacji związkowych Związku Zawodowego Górników w Polsce działających w kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej - dowiedział się wnp.pl.

Konsekwencją spotkania było powołanie sztabu protestacyjnego - ze względu na negatywne stanowisko zarządu Kompanii Węglowej w sprawie wzrostu płac w 2007 roku.

W ramach sztabu protestacyjnego ogłoszono pogotowie strajkowe w kopalniach należących do Kompanii Węglowej i zobowiązano wszystkie organizacje Związku Zawodowego Górników w Polsce do oflagowania siedzib związku.

Ponadto postanowiono dalsze negocjacje z zarządem Kompanii Węglowej w ramach prowadzonego sporu zbiorowego.

W zależności od wyniku rozmów podjęte zostaną dalsze działania. Wiadomo, że jeżeli obie strony nie dojdą do kompromisu, to może dojść do strajku.

- Wiele wskazuje na to, że ZZGwP skoordynuje swe działania z pozostałymi centralami związkowymi pozostającymi w sporze zbiorowym z zarządem Kompanii Węglowej - mówi dla wnp.pl Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. - Pierwszych rozstrzygnięć w batalii o wyższe płace należy się spodziewać w okolicach 22, 23 listopada.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021