Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

MF: nadwyżka jst po 11 mies. 2019 r. wyniosła 11,407 mld zł wobec planowanego deficytu 20,311 mld zł

Autor: PAP
Dodano: 15-01-2020 12:58

Nadwyżka jednostek samorządów terytorialnego po 11 miesiącach 2019 roku wyniosła 11,407 mld zł wobec planowanego deficytu 20,311 mld zł - podał resort finansów w komunikacie.

"Według danych ze sprawozdań, budżety jednostek samorządu terytorialnego za 11 miesięcy 2019 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 11.407 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 20.311 mln zł" - napisano.

Za 11 miesięcy 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 252.872 mln zł tj. 90,4 proc. planu. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 9,9 proc.

Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 241.465 mln zł, co stanowiło 80,4 proc. kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 8,0 proc.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021