Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Wielkopolskie: Apel samorządowców o zmianę zasad organizacji finansów publicznych

Autor: PAP
Dodano: 15-01-2020 18:22

O zmianę m.in. systemu finansów publicznych i organizacji służby zdrowia zaapelowali w środę uczestnicy II Nadzwyczajnego Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego. Według przedstawicieli władz lokalnych obecnie stabilność budżetów wielu samorządów jest zagrożona.

W swoim stanowisku uczestnicy zorganizowanego w środę w Poznaniu II Nadzwyczajnego Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego podkreślili, że obecna sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego (JST) i podstawy do realizacji ich budżetów "budzą istotny niepokój całego środowiska samorządowego". Zwrócili się z apelem do Parlamentu i rządu o podjęcie dyskusji i odpowiednich działań legislacyjnych, "które doprowadzą do utrwalenia stabilnych ram prawno-finansowych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego".

"Odciążenie podatkowe Polaków wpływa korzystnie na ich bezpośrednią sytuację finansową, jednak w sposób wyraźny ogranicza dochody własne JST" - wskazali samorządowcy. Dodali, że z tego powodu, władze lokalne będą musiały podwyższyć podatki i opłaty lokalne, a także zmniejszyć wydatki bieżące, czy zrezygnować z części inwestycji. "Zagrożonych jest wiele zadań społecznych i obywatelskich" - dodali.

W swoim stanowisku zaapelowali o ustawowe zmiany i przemodelowanie zasad organizacji finansów publicznych, zakładające system rekompensat "za wszelkie narzucone zmiany w systemie podatkowym" zmniejszającym dochody własne samorządów.

Samorządowcy postulują także zmianę systemu organizacji służby zdrowia i wprowadzenie "realnej" wyceny świadczeń zdrowotnych, a także "efektywne i zgodne z rzeczywistością oszacowanie kosztów realizacji zadań oświatowych".

Chcą również, by przestrzegano zasady umożliwienia opiniowania przez samorządy istotnych ustaw wpływających na podstawy funkcjonowania JST oraz ograniczenie w tej sferze tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej poprzez wprowadzanie w życie ustaw zgłaszanych jako projekty poselskie.

Przedstawiciele wielkopolskich samorządów zaapelowali również o dyskusję nad modelem systemowych rozwiązań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, tak by "rozwiązania te były jasne w interpretacjach i nie destabilizowały budżetów JST".

Wskazali, że wszelkie wzrosty przychodów budżetów lokalnych są niwelowane przez rosnące koszty bieżące samorządów. "Nie można powiedzieć, że winę za to ponoszą samorządy. Jesteśmy od lat zmuszani do realizowania narzucanych zadań, błędnej polityki legislacyjnej i ograniczaniu dochodów samorządowych przez rządzących" - podkreślili.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podkreślił na konferencji prasowej, że potrzebna jest dyskusja na temat relacji między władzą centralną a samorządami. "Dzisiaj problemem w Polsce są rosnące koszty, a nasze zadania wymagają określonych funduszy. Te fundusze topnieją, również w wyniku decyzji legislacyjnych dotyczących kwestii podatkowych. Nie jest to rekompensowane przez budżet państwa, natomiast zadania muszą być wykonane, co powoduje poważną sytuację w budżetach samorządów lokalnych" - powiedział.

Podkreślił, że samorządy finansują modernizacje i rozbudowy szpitali, ale zgodnie z przepisami nie mogą np. finansować bieżących wydatków placówek służby zdrowia, a zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego nie powinny również spłacać ich zadłużenia.

"W związku z tym powstanie sytuacja paradoksalna. Szpitale będą się zadłużać, nie będziemy mogli im w żaden sposób pomóc, jeśli chodzi o bieżące wydatki, pomimo, że inwestujemy w ich modernizację i rozbudowę. To jest ewidentny kryzys systemu (…) z pustego to i Salomon nie naleje" - zaznaczył.

Dodał, że środki przekazywane przez NFZ na służbę zdrowia są nieadekwatne do wzrostu kosztów prowadzenia placówek. "Być może trzeba podjąć decyzję dotyczącą sieci szpitali, natomiast to muszą być decyzje podejmowane na szczeblu centralnym" - dodał.

Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jacek Gursz przypomniał o planach podwyżek pensji nauczycielskich. "Skutek w skali całego kraju to jest 840 mln zł. Dla nas, dla samorządowców w całej Polsce, przygotowano w budżecie tylko 100 mln zł. (…) Nie mówimy już o setkach tysięcy złotych, ale mówimy o grubych milionach, które samorządy w Wielkopolsce będą musiały wyłożyć, aby realizować decyzje dzisiaj rządzących" - powiedział.

W obradującym w środę w Poznaniu II Nadzwyczajnym Wielkopolskim Kongresie Samorządowym wzięło udział ponad 200 przedstawicieli władz lokalnych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020