Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

RPP: odrzuciła wniosek o podwyżkę stóp procentowych

Autor: ISB
Dodano: 22-11-2007 14:51

Podczas październikowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) został zgłoszony wniosek o podwyżkę stóp procentowych o 25 pb, jednak nie uzyskał on wymaganej większości, wynika z "Opisu dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 31 października 2007 r." (tzw. "minutes"), opublikowanego w czwartek przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Na posiedzeniu złożono wniosek o podwyższenie podstawowych stóp procentowych NBP o 25 punktów bazowych. Wniosek nie został przyjęty. Rada pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 4,75 proc., stopa lombardowa 6,25 proc., stopa depozytowa 3,25 proc., a stopa redyskonta weksli 5,00 proc.

RPP omawiała przede wszystkim zmiany w otoczeniu polskiej gospodarki, kształtowanie się kursu walutowego i cen żywności oraz perspektywy wzrostu gospodarczego. Rada dyskutowała o wpływie tych czynników na przyszłą inflację w Polsce na tle październikowej projekcji inflacji.

- W wyniku przeprowadzonej dyskusji, część członków uznała, że ocena perspektyw inflacji dokonana na podstawie październikowej projekcji inflacji z modelu ECMOD oraz czynników nieuwzględnionych w projekcji wskazuje, że prawdopodobieństwo przekroczenia celu inflacyjnego w horyzoncie projekcji jest znaczące i uzasadnia podwyższenie stóp procentowych na październikowym posiedzeniu - głosi komunikat.

- Inni członkowie uznali natomiast, że występująca w ostatnim okresie aprecjacja kursu złotego ogranicza ryzyko wzrostu inflacji i że dla perspektyw inflacji istotny będzie dalszy rozwój sytuacji na rynku walutowym. Zwracali oni również uwagę na symptomy osłabienia gospodarczego - czytamy dalej.

Część członków Rady zwracała uwagę, że średni dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji HICP, brany pod uwagę do oceny stopnia spełnienia kryterium inflacyjnego z Maastricht, rośnie systematycznie od końca 2006 roku.

- Wskazywano równocześnie, że istnieje znaczące ryzyko, że w perspektywie kilku kwartałów Polska przestanie spełniać kryterium inflacyjne z Maastricht. Inni członkowie podkreślali, że inflacja netto utrzymuje się na niskim i stabilnym poziomie, a wzrost inflacji CPI we wrześniu br. wynikał przede wszystkim ze wzrostu cen żywności, który jest niezależny od polityki pieniężnej - napisano w komunikacie.

Eurostat podał niedawno, że wzrost zharmonizowanego indeksu cen konsumenckich (HICP) wyniósł w Polsce w sierpniu 3,1 proc. r/r wobec 2,7 proc. we wrześniu. Najniższy poziom wzrostu wskaźnika HICP miały: Malta (0,3% proc.), Francja (1,4 proc.) oraz Dania, Finlandia i Szwecja (po 1,5 proc.).

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły październiku o 3,0 proc. r/r wobec 2,3 proc. we wrześniu. Cel inflacyjny NBP to 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.

Po trzech tegorocznych podwyżkach - każdorazowo o 25 pb - analitycy oczekują kolejnej 25-punktowej podwyżki w listopadzie oraz kolejnych dwóch - w przyszłym roku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021