Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Innowacje z Izraelem. Ruszył konkurs

Autor: Adam Sofuł
Dodano: 22-01-2020 19:04 | Aktualizacja: 22-01-2020 20:15

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z izraelską agencją Israel Innovation Authority ogłosiły w środę 22 stycznia 7. konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Wnioski o dofinansowanie można składać do 19 maja 2019 roku, a ich nabór jest prowadzony drogą elektroniczną. Budżet konkursu to 2 mln zł.


W konkursie nie ma ograniczeń tematycznych. Kto może wziąć w nim udział? Konsorcja projektowe powinny się składać z co najmniej jednego izraelskiego i jednego polskiego przedsiębiorstwa. Możliwy jest też udział jednostek naukowych - w roli dodatkowego uczestnika konsorcjum, co szczegółowo regulują zasady finansowania obowiązujące dla danego kraju.

Zobacz też: NCBiR: Dziesięć podmiotów w kolejnym etapie postępowania na autobus elektryczny

Po stronie polskiej w konkursie mogą uczestniczyć mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, a także grupy podmiotów składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorcy. Liderem takiej grupy może być zarówno przedsiębiorca, jak i organizacja badawcza.

Zobacz też: NCBiR daje 180 mln zł na badania z zakresu technologii tworzyw sztucznych

Wsparcie finansowe ma pomóc w rozwijaniu innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych tworzonych z myślą o zastosowaniach komercyjnych. - Zależy nam na tym, żeby efektem wysiłków naszych wnioskodawców były rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, z potencjałem rynkowym dla Polski, Izraela i Europy - mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jego zdaniem jest duży potencjał do wspólnych polsko-izraelskich projektów. - Izrael należy do światowej czołówki w dziedzinie badań naukowych i innowacji, również w naszym kraju sektor ten bardzo dynamicznie się rozwija.Jeden z naszych atutów to liczne grono świetnie wykształconych absolwentów studiów inżynierskich – mówi dyrektor NCBiR.

Istnieje wiele płaszczyzn, na których przedsiębiorcy oraz naukowcy z Polski i Izraela mogą nawiązać współpracę z pożytkiem dla obu stron. Jak pokazały nasze poprzednie konkursy, są to chociażby inżynieria systemów informatycznych, elektronika czy elektrotechnika. Ale katalog możliwości jest znacznie szerszy, zwłaszcza w cyberbezpieczeństwie - dodaje.

Partnerzy projektu są finansowani przez odpowiednie dla swojego kraju instytucje: NCBR i Israel Innovation Authority. W trakcie realizacji całego przedsięwzięcia wymagany jest zrównoważony wkład uczestników z obu państw w realizację zadań badawczych. Oznacza to, że udział w kosztach projektu ponoszony przez każdą ze stron (polską i izraelską) nie może być mniejszy niż 30 proc. całkowitego kosztu jego realizacji.

Zgodnie z regulaminem, dofinansowanie z NCBR przyznane polskiemu wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym dofinansowanie realizacji całego projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł. Środki te można przeznaczyć na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Tylko w roku ubiegłym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłosiło 28 konkursów międzynarodowych. Jest to szybko rosnący obszar działalności tej instytucji.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020