Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Projekt ustawy okołobudżetowej ponownie do komisji finansów

Autor: PAP
Dodano: 23-01-2020 12:25

W związku ze złożeniem w trakcie drugiego czytania poprawek, Sejm skierował projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, czyli tzw. ustawę okołobudżetową ponownie do komisji finansów publicznych w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania.

Podczas debaty poseł Arkadiusz Marchewka (KO) powiedział, że jego klub nie może się zgodzić na umieszczenia środków na dodatkowe świadczenia emerytalne m.in. w Funduszu Solidarnościowym, czy "przerzucenia" do samorządów wydatków w wysokości około 15 mld zł na oświatę i służbę zdrowia.

Jego zdaniem największym grzechem w budżecie na 2020 jest finansowanie stałych wydatków jednorazowymi dochodami, które nie powtórzą się już w przyszłości.

"Opłata przekształceniowa 17 mld zł wpływu do budżetu, sprzedaż zezwoleń na emisję CO2 - 7,5 mld zł, sprzedaż częstotliwości dla sieci piątej generacji - 5 mld zł, dochody z tzw. suwaka OFE - ponad 3 mld zł, wypłata zysku z NBP - 7 mld zł" - wyliczał Marchewka.

"Projekt ustawy okołobudżetowej przewiduje, że rząd z budżetu nie da już ani grosza na leki dla osób starszych ale przeniesie to finansowanie i wszystkie wydatki z tym związane, do Narodowego Funduszu Zdrowia. Plan finansowy NFZ na 2020 rok w ogóle tego nie przewiduje" - dodał.

"Dlatego w imieniu klubu Koalicji Obywatelskie składam dziewięć poprawek, które dotyczą między innymi wykreślenia tych punktów o których wspomniałem" - powiedział Marchewka.

Tomasz Trela (Lewica) zapowiedział, że jego klub będzie chciał wprowadzić m.in. poprawki dotyczące zwiększenia finansowania z budżetu systemu edukacji. "Subwencja edukacyjna na przestrzeni ostatnich 10 lat jest cały czas niższa od planowanych wydatków. Kiedy w 2007 roku subwencja pokrywała 70 proc. wydatków na edukację, dzisiaj pokrywa tylko 60 proc." - dodał

Trela zapowiedział, że klub lewicy złoży ponad 100 poprawek.

"Ponad 100 poprawek, bardzo konkretnych, ze wskazaniem źródeł finansowania, które mają uspołecznić ten budżet (...) będziemy przedstawiać na posiedzeniu komisji" - powiedział poseł Lewicy.

Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020. "Przedłożone propozycje zmian niektórych ustaw znajdują swoje odzwierciedlenie i wymierną korelację w kwotach ujętych w projekcie budżetu państwa na rok 2020 i wiążą się z prawidłową realizacją ustawy budżetowej na rok 2020" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy okołobudżetowej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020