Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Śląskie: Zarząd województwa odwołał dyrektora pogotowia

Autor: PAP
Dodano: 24-01-2020 15:32

Zarząd woj. śląskiego odwołał w piątek Artura Borowicza ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Jak podaje samorząd wojewódzki, powodem są nieprawidłowości, które wykazała kontrola i audyt w pogotowiu.

"Podejmując tę decyzję, zarząd województwa śląskiego kierował się troską o funkcjonowanie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach i dobro pacjentów" - oświadczyli przedstawiciele urzędu marszałkowskiego w przesłanym PAP komunikacie.

Pełnienie obowiązków za odwołanego Borowicza powierzono Wojciechowi Micińskiemu, dotychczasowemu zastępcy dyrektora ds. ratownictwa medycznego.

"Przyczyną odwołania dotychczasowego dyrektora są nieprawidłowości wykazane podczas wielomiesięcznych kontroli i audytu prowadzonych w wojewódzkim pogotowiu ratunkowym przez Wydział Obsługi Prawnej i Kontroli oraz Wydział Audytu urzędu marszałkowskiego. Wnioski z tych czynności były podstawą do wystosowania pisma do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych" - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Jak dodali urzędnicy, o sprawie została powiadomiona prokuratura, której przekazano dokumentację z całości przeprowadzonej kontroli i audytu.

Ponieważ Borowicz jest radnym w Dąbrowie Górniczej, zarząd woj. śląskiego skierował wniosek o zgodę na jego odwołanie, argumentując, że przyczyny odwołania nie są związane z wykonywaniem mandatu radnego.

"Rada miasta w sposób jednostronny i bez dogłębnej analizy nie wyraziła zgody. Uchwała ta została odrzucona przez nadzór prawny wojewody śląskiego z uwagi na uchybienia i wady prawne" - podał urząd marszałkowski.

Zamiar odwołanie Borowicza samorząd wojewódzki sygnalizował jeszcze w ubiegłym roku. Borowicz odpowiadał w rozsyłanym wówczas mediom oświadczeniu, że przeprowadzona przez urząd marszałkowski półroczna kontrola w pogotowiu "wykazała pewne nieprawidłowości natury formalno-prawnej", a w wystąpieniu pokontrolnym "nie przedstawiono mu żadnych zarzutów, w szczególności narażenia WPR na straty finansowe".

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jest największą strukturą pogotowia ratunkowego w kraju. Wchodzi w skład systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, obsługując obszar zamieszkały przez prawie 3 mln mieszkańców. Artur Borowicz kierował nim od 10 maja 2007 r.

W ostatnich miesiącach w regionie pojawiały się publikacje medialne, w których m.in. działające w WPR związki zawodowe zarzucały Borowiczowi ustawianie przetargów, nepotyzm i samowolę. Wobec tych sygnałów urząd marszałkowski, jako podmiot tworzący WPR, przeprowadził w tej jednostce od 21 maja br. do 6 września tzw. kontrolę doraźną.

Obejmowała ona wybrane zagadnienia gospodarki finansowej WPR w latach 2015-2019. Dotyczyła m.in. inwestycji budowlanych pogotowia, zamawianych usług projektowo-kosztorysowych, przedsięwzięć informatycznych czy zakupu paliwa.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020