Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Francja: Lokalne władze uzależniają dotacje dla NGO od podpisania "karty laickości"

Autor: PAP
Dodano: 06-02-2020 16:12

Departament Alpy Nadmorskie w południowo-wschodniej Francji uzależnia przyznawanie dotacji państwowych organizacjom i stowarzyszeniom pozarządowym od podpisania przez ich przedstawicieli „karty sekularyzmu i wartości republikańskich”.

Urzędnicy rady (władzy ustawodawczej) departamentu w tym tygodniu jednogłośnie przyjęli wprowadzenie tego wymogu. Ustalenia weszły w życie we wtorek. W 2019 r. departament Alpy Nadmorskie dofinansował ogółem 1845 stowarzyszeń.

"Karta sekularyzmu i wartości republikańskich" odwołuje się m.in. do następujących wartości: równość wszystkich wobec prawa niezależnie od pochodzenia, rasy i wyznawanej religii, równości kobiet i mężczyzn, wolności sumienia i wyznawanej religii.

Organizacje, które podpiszą kartę, zobowiązane są do promowania tych wartości m.in. podczas manifestacji publicznych.

Sprawozdawca podczas sesji plenarnej i głosowania nad kartą, Eric Ciotti z centroprawicowej partii Republikanie (LR) tłumaczył mediom, że karta nie dotyczy jedynie organizacji i klubów sportowych, choć - jak pokazują badania - to w klubach sportowych, w tym w szczególności piłkarskich, dochodzi do radykalizacji ich członków. Ciotti przypomniał o przerywaniu meczów z powodów religijnych oraz zbiorowe modlitwy w szatniach klubów.

Nie jest to pierwsza inicjatywa tego typu ze strony francuskiej administracji lokalnej. Podobną kartę próbowało już wprowadzić miasto Aix-en-Provence na południu Francji, ale w 2016 roku sąd administracyjny w Marsylii uchylił uzależnianie finansowania NGO od podpisywania karty przez jej członków.

Natomiast w marcu 2017 roku karta laickości, jak nazywa się w skrócie tego typu dokumenty, wywołała żywą dyskusję w paryskim regionie Ile-de-France.

W marcu odbędą się we Francji wybory samorządowe. Temat radykalizacji religijnej oraz wartości republikańskich jest często podnoszony w kampaniach wyborczych przez lokalnych polityków, zwłaszcza przez członków skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) Marine Le Pen oraz Republikanów. Ci drudzy nie chcą stracić wyborców na rzecz Le Pen, z którą walczą o konserwatywny i centroprawicowy elektorat.

Z Paryża Katarzyna Stańko

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021