Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Minister Ardanowski uczestniczył w sesji Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa

Autor: PAP
Dodano: 12-02-2020 18:28

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w 43. Sesji Rady Zarządzającej Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa IFAD w Rzymie; rozmawiano o możliwościach eliminowania głodu na planecie - poinformowało ministerstwo rolnictwa.

Jak informuje resort w komunikacie, Ardanowski w swoim wystąpieniu inauguracyjnym na sesji "Inwestowanie w zrównoważone systemy żywnościowe w celu eliminacji głodu w 2030 r. - rola IFAD w realizacji celów zrównoważonego" wskazywał, że jednym z podstawowych problemów jest zapewnienie ludzkości bezpieczeństwa żywnościowego. Jego zdaniem Ziemia jest w stanie jeszcze przez wiele pokoleń wyżywić swoich mieszkańców, ale to wymaga skoordynowanej współpracy.

Problemem jest marnowanie żywności, bo wyrzucanie jedzenia jest marnowaniem pracy rolnika i zasobów ziemi, przy miliardach głodujących ludzi jest to po prostu niemoralne. "Marnowanie żywności ma negatywne skutki społeczne, ekonomiczne i ekologiczne" - przekonywał uczestników sesji Ardanowski.

Jak mówił, wyrzucona żywność to zmarnowane ogromne ilości wody i energii zużytej do jej produkcji, transportu, przechowywania i przygotowania. Marnowanie żywności wpływa negatywnie na środowisko - 8 proc. emisji gazów cieplarnianych podgrzewa naszą planetę z powodu tego marnotrawstwa, a na 30 proc. światowej powierzchni upraw dostarcza pokarm, który jest wyrzucany. Jednocześnie do wyprodukowania tego marnowanego jedzenia zużywa się 25 proc. wody niezbędnej dla całego rolnictwa - tłumaczył minister Ardanowski.

Podczas Sesji omawiane były również kwestie programowe i budżetowe.

Ardanowski spotkał się ponadto z Prezydentem IFAD i Dyrektorem Generalnym FAO, a także z Minister Polityki Rolnej, Żywnościowej, Leśnictwa i Turystyki Republiki Włoskiej.

Podczas spotkań z prezydentem IFAD Gilbertem Houngbo i dyrektorem generalnym FAO Qu Dongyu polski minister rolnictwa podkreślił, że bez współpracy organizacji międzynarodowych, podmiotów sektora prywatnego i pozarządowego nie jest możliwe rozwiązanie współczesnych problemów globalnych. Według ministra, nasza planeta ma wystarczające zasoby, aby wyżywić ludzkość, problem polega na nierównościach w dostępie do niej. Zadeklarował zaangażowanie Polski w prace organizacji związane z walką z głodem i modernizacją sektora rolnego.

Zdaniem ministra, "FAO jest jedną z organizacji, która będzie odgrywała szczególna rolę w zwalczeniu tych wszystkich globalnych wyzwań, które stoją przed ludzkością, szczególnie w zakresie zwalczania głodu". Jak mówił, Polska jest krajem, który się bardzo intensywnie rozwija, również rozwija się rolnictwo. Chcemy dzielić się swoimi doświadczeniami i czujemy się współodpowiedzialni za rozwiązywanie problemów globalnych.

Zadeklarował, że Polskę jest gotowa do zorganizowania kolejnej sesji regionalnej dla Europy i Azji w 2022 roku w Warszawie. "Będziemy przekonywali także na najbliższej konferencji w Taszkiencie w maju tego roku inne kraje do polskiej propozycji. Jesteśmy gotowi także konferencję zorganizować, by pokazać również nasze przemiany, jakie zachodzą w rolnictwie i innych częściach gospodarki, które mogą być ciekawym doświadczeniem dla innych" - powiedział minister.

Ardanowski zwrócił się do Dyrektora Generalnego FAO z prośbą o sprostowanie dotyczące członkostwa Polski z FAO. "Polska była członkiem-założycielem FAO w 1945 r. Następnie, ze względów politycznych, wystąpiła z organizacji. FAO za datę wstąpienia Polski uznaje ponowne przystąpienie w 1958 r., co nie oddaje w pełni naszego zaangażowania w prace tej organizacji" - stwierdził minister.

29 stycznia 2020 r. została zakończona procedura akcesji Polski do IFAD. W związku z tym Polska została 177. członkiem Organizacji.

IFAD to wyspecjalizowana agenda ONZ, która zajmuje się wsparciem finansowym dla krajów rozwijających się w celu zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, poprawy warunków żywnościowych i zwiększenia produkcji żywności. Rada Zarządzająca jest głównym organem decyzyjnym IFAD. Składa się ze wszystkich Państw Członkowskich, posiedzenia odbywają się raz w roku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020