Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

MF: w styczniu sprzedano obligacje o wartości 2,488 mld zł

Autor: PAP
Dodano: 14-02-2020 11:13

W styczniu br. sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 2,488 mld zł - poinformowało w piątkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Resort finansów poinformował, że na łączną wartość obligacji oszczędnościowych sprzedanych w styczniu br. - 2 mld 488 mln zł - obligacje 3-miesięczne sprzedano za łącznie za 654,7 mln zł; oszczędnościowe obligacje 2-letnie za 345,4 mln zł; 3 letnie za 17,8 mln zł; 4-letnie za 1 mld 139,7 mln zł oraz obligacje 10-letnie w sumie za 311 mln zł.

"Pierwszy miesiąc nowego roku przyniósł rekordowe zainteresowanie skarbowymi obligacjami oszczędnościowymi. Styczniowa sprzedaż osiągnęła wartość blisko 2,5 mld zł i była o ponad 50 proc. wyższa w porównaniu do grudnia ubiegłego roku. Taki wynik sprzedaży odzwierciedla rosnący popyt ze strony inwestorów indywidualnych. Najwięcej - blisko 1.140 mln zł - przeznaczono na zakup obligacji 4-letnich. Na uwagę zasługuje stały wzrost zainteresowania obligacjami o dłuższym, 10-letnim terminie zapadalności - ich wartość sprzedaży wyniosła 311 mln zł, tym samym osiągając w ujęciu miesięcznym poziom porównywalny z instrumentami o krótkim terminie wykupu" - skomentował cytowany w komunikacie wiceminister finansów Piotr Nowak.

MF poinformowało, że największą popularnością cieszyły się obligacje 4-letnie. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1 mld 139,7 mln zł, co stanowi 46 proc. udział w strukturze sprzedaży. W komunikacie dodano, że zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 3-miesięczne, których udział w sprzedaży w styczniu wyniósł 26 proc.; dodano, że udział w całej styczniowej sprzedaży obligacji 2-letnich to 14 proc. W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (13 proc. udziału w sprzedaży) oraz 3-letnie, których udział w sprzedaży w pierwszym miesiącu 2020 r. wyniósł 1 proc.

Resort zaznaczył, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 19,1 mln zł. Przypomniał, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020