Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

URE: prawie 900 mln złotych rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych za 2019 r.

Autor: PAP
Dodano: 14-02-2020 12:45

Urząd Regulacji Energetyki poinformował w piątek(14 lutego), że na rekompensaty dla przedsiębiorstw energochłonnych za 2019 r. przeznaczono prawie 900 mln zł. Dodano, że URE przygotował i publikuje formularze dla firm, które chcą skorzystać z nowego systemu wsparcia.

"Wsparcie uzyskane przez przedsiębiorców dzięki temu systemowi ma ogromne znaczenie w kontekście łagodzenia skutków wzrostu cen energii elektrycznej i zabezpieczenia interesów podmiotów działających w naszym kraju" - ocenił cytowany w komunikacie prezes URE Rafał Gawin.

Czytaj także: URE: osiągnięcie celu OZE w 2020 roku jest wątpliwe

URE zauważył, że celem regulacji jest poprawa konkurencyjności krajowego przemysłu energochłonnego, a rekompensaty pozwalają w istotnym stopniu zneutralizować wpływ wyższych cen uprawnień do emisji CO2 na koszty energii.

"System rekompensat dla odbiorców energochłonnych ma ograniczyć ryzyko relokacji przedsiębiorstw, które rozważają przeniesienie działalności do innego regionu ze względu na wysokie koszty pośrednie, które muszą ponosić w naszym kraju (zjawisko tzw. carbon leakage)" - podkreślił prezes URE.

URE przypomniał, że rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez prezesa URE, a ich wysokość ustalana jest w oparciu o dane przekazane we wniosku, a kwota wsparcia, jakie otrzyma wnioskodawca, uzależniona jest od szeregu czynników. Jednym z nich jest maksymalny limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel, który dla 2019 i 2020 r. został określony w ustawie i wynosi po 890 mln na każdy rok. Dodano, że środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2 - przy czym jest to nie więcej niż 25 proc. wszystkich uzyskanych z aukcji środków.

Czytaj także: Prezes URE zatwierdził taryfę PGE Obrót z 19,5 proc. wzrostem ceny

URE wyjaśnił, że w przypadku, gdy wartość wniosków przewyższa pulę dostępnych środków, rekompensata jest pomniejszana proporcjonalnie dla wszystkich instalacji uprawnionych do otrzymania wsparcia, tak, by łączna wysokość wypłat w danym roku była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat.

W komunikacie Urzędu podkreślono, że firma, która skorzystała z pomocy publicznej w formie rekompensat wynikających z tzw. ustawy prądowej, nie będzie już mogła skorzystać z rekompensat dla odbiorców energochłonnych.

Urząd przygotował na swojej stronie internetowej zakładkę https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe, która jest dedykowana podmiotom działającym w wyszczególnionych w ustawie sektorach i podsektorach energochłonnych. Można tam znaleźć potrzebne informacje wraz z formularzem do generowania wniosków o przyznanie rekompensat w wersji umożliwiającej jego przekazanie w postaci elektronicznej.

W komunikacie poinformowano, że Ministerstwo Rozwoju we współpracy z URE przygotowało dla przedsiębiorców poradnik z wyjaśnieniami, który można znaleźć na stronie internetowej urzędu. 

URE podkreślił, że wniosek - zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej - należy złożyć do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020