Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

#TydzieńwAzji. Turkmenistan otwiera się na zagranicznych inwestorów?

Autor: Instytut Boyma
Dodano: 17-02-2020 12:45

Syn prezydenta Turkmenistanu robi karierę w administracji publicznej. Właśnie został nominowany na stanowisko ministra przemysłu i produkcji budowlanej. To nowy resort, który wraz z wcześniejszymi posunięciami władz tego kraju może oznaczać nowe otwarcie dla przedsiębiorstw zagranicznych, które do tej pory w Turkmenistanie napotykały na szereg przeszkód w ekspansji.


Syn Prezydenta Turkmenistanu - Gurbanguły Berdymuhamedova - Serdar został mianowany ministrem przemysłu i budownictwa, nowego resortu powołanego na początku lutego.

Na początku tego miesiąca państwowe media w Turkmenistanie informowały również o podpisaniu w listopadzie 2019 r. przez prezydenta dekretu w sprawie budowy budynków i obiektów w nowym centrum administracyjnym wilajetu achalskiego, którym dotychczas rządził Serdar. W dokumencie mowa o wydzieleniu ze źródeł państwowych ponad 1,4 mld USD na pokrycie kosztów związanych z koniecznością dostarczenia z zagranicy sprzętu i materiałów do budowy budynków w tym mającym powstać ośrodku. 

Zapis ten jest o tyle istotny i zaskakujący, że wydzielenie tak dużych jak na Turkmenistan pieniędzy w zagranicznej walucie na import stoi w sprzeczności z polityką ostatnio prowadzoną przez władze kraju. Zgodnie z nią ograniczano import towarów z zagranicy. Odbywało się to na tle niedoborów walut obcych. Nowy dekret daje zagranicznym przedsiębiorstwom szansę na eksport materiałów budowlanych i urządzeń do Turkmenistanu. 

Kryzys gospodarczy w tym kraju generował w ostatnim czasie szereg przeszkód dla ekspansji firm zagranicznych, takich jak problemy ze ściągnięciem należnych płatności. Być może nowy dokument  pozwoli uniknąć tych problemów w odniesieniu do realizacji nowego centrum administracyjnego regionu Achal. Na pewno jest zapowiedzią dużych potrzeb dotyczących importu dóbr z zagranicy niezbędnych do realizacji tak dużego projektu inwestycyjnego.

Urodzony w 1981 r. jedyny męski potomek głowy państwa od stycznia 2019 r.  zajmował stanowisko wiceszefa, a od czerwca szefa wilajetu (regionu) Achal. Ta część kraju jest szczególna z kilku powodów.

Po pierwsze otacza jego stolicę  Aszchabad, graniczy z Iranem i Afganistanem, a przede wszystkim stanowi rodzimy region Berdymuchamedowów i znacznej części turkmeńskiej elity. Zanim Serdar Berdymuchamedow zaczął nim zarządzać, piastował funkcję wiceministra spraw zagranicznych Turkmenistanu.

Tak szybkie zmiany miejsc pracy w obrębie administracji publicznej niektórzy eksperci uznają za element procesu przygotowawczego do sukcesji władzy po ojcu. Berdymuchamedow ojciec, urodzony w 1957 r., rządzi krajem od 2006 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021