Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Nie ma co liczyć na odszkodowania od dostawców z Chin

Autor: Piotr Stefaniak
Dodano: 17-02-2020 17:01 | Aktualizacja: 17-02-2020 18:29

Chińska Rada Promocji Handlu Międzynarodowego (CCPIT) wydała już 1615 certyfikatów dla firm z ponad 30 sektorów zaświadczających, że dotknęła je „siła wyższa”, jaką jest koronawirus.

Zaświadczenie to, według informacji chińskich, umożliwia przedsiębiorstwom niewykonywanie lub częściowe wykonywanie obowiązków wynikających z umów. Ma to je chronić przed pozwami sądowymi.

Według zapewnień przedstawicieli CCPIT certyfikaty o „sile wyższej” są honorowane przez rządy, stowarzyszenia handlowe i przedsiębiorstwa, a także przez „utarte zwyczaje handlowe” w ponad 200 krajach i regionach.

Przypomnijmy, że epidemia koronawirusa opóźniła produkcję wielu przedsiębiorstw, ponieważ zastosowane środki kwarantanny powstrzymywały wielu pracowników przed powrotem na swoje stanowiska - informuje portal China.Daily. Według doniesień mediów zachodnich produkcja może wrócić do normy dopiero pod koniec lutego, o ile epidemia nie będzie się rozszerzać.

CCPIT informuje, że ponad 1,6 tys. wydanych już certyfikatów dotyczy kontraktów o łącznej wartości ok. 110 miliardów juanów (około 15,7 miliarda dolarów). Zarazem Rada dodaje, że niektóre firmy przedstawiły certyfikat swoim klientom i uzgodniły realizację zleceń w późniejszym terminie, bez ponoszenia zobowiązań prawnych.

Aby zminimalizować straty firm handlu zagranicznego, spowodowane okresowym wstrzymaniem produkcji, chińskie ministerstwo handlu poleciło sześciu stowarzyszeniom handlowym w takich sektorach, jak wybory tekstylne, górnictwo i produkcja maszyn, aby pomogły w doradztwie prawnym producentom ubiegających się o certyfikaty siły wyższej.

Chińskie władze wezwały również lokalnych urzędników do pomocy firmom z kapitałem zagranicznym, by te wznowiły produkcję. Wschodnia chińska prowincja Shandong wdraża kilka środków, takich jak ulgi podatkowe i odroczenie płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Przypomnijmy, że w polskim prawie siła wyższa nie jest pojęciem zdefiniowanym. Uznaje się za nią zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia, nad którym człowiek nie panuje oraz zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego,

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021